Tillgänglighet för alla

Alla kommuninvånare ska ha samma möjlighet att delta i samhällslivet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi utgår från de nationella målen som syftar till att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsdatabasen

Sigtuna kommun är ansluten till tillgänglighetsdatabasen (TD). I databasen hittar du som invånare eller besökare information om den fysiska tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser i kommunen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.