Påverka i frågor som rör nationella minoriteter

Sigtuna kommun ska ge kommuninvånare som tillhör nationella minoriteter inflytande i frågor som berör dem. Kommunen ska beakta de nationella minoriteternas synpunkter och behov i kommunens utvecklingsarbete och beslutsfattande.

Tre personer på ett möte som ser engagerade ut.

Sigtuna kommun ska ge nationella minoriteter inflytande och delaktighet. Enligt Europarådets ramkonvention ska kommunens utvecklingsarbete och beslut spegla de nationella minoriteternas behov och synpunkter på ett adekvat sätt. Foto: Rosie Alm, Kungliga biblioteket.

Samråd med nationella minoriteter

Sigtuna kommun ska ge kommuninvånare som tillhör de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem. Sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar är nationella minoriteter i Sverige. Kommunen ska ge inflytande och delaktighet till nationella minoriteter genom samråd. Samråden ska fungera som en strukturerad dialog.

Kommunen ska efter samråden beakta de nationella minoriteternas synpunkter och behov i kommunens utvecklingsarbete och beslutsfattande. De nationella minoriteternas synpunkter och behov ska spegla de åtgärder som fattas på ett adekvat sätt.

Samråden med nationella minoriteter är ett samägt möte mellan kommuninvånarna och Sigtuna kommun. Det betyder att kommuninvånare inför samråden kan påverka dagordningen genom att anmäla sådana frågor till samråden. Detta ska göras senast två veckor innan samråden.

Om samråd inte har ägt rum med nationella minoriteter innan beslut kan besluten överklagas till förvaltningsrätten. Du kan läsa mer om hur du överklagar beslut längre ned på den här sidan.

Inplanerade samråd i Sigtuna kommun med nationella minoriteter:

  • Tematiskt samråd för nationella minoriteter om utbildning, förskola, grundskola, gymnasium, modersmålsundervisning och kulturverksamhet för barn och unga.
  • Tematiskt samråd för nationella minoriteter om äldreomsorg, hemtjänst, daglig verksamhet, demens- och somatikvård, stöd till pensionärsföreningar och kulturverksamhet för äldre.
    • Kommunen hade ett tematiskt samråd om detta den 25 oktober 2023.
  • Övergripande samråd för nationella minoriteter.
    • Kommunen hade ett övergripande samråd för nationella minoriteter den 15 maj 2023. Nästa övergripande samråd äger rum under 2024.

Samråd med barn och unga

Sigtuna kommun ska samråda med barn och unga tillhörande de nationella minoriteterna. Kommunen ska anpassa formerna för samråden till deras förutsättningar. I Sigtuna kommun samråder kommunen främst med barn och unga tillhörande de nationella minoriteterna inom ramen för minoritetsspråksundervisningen.

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med barns delaktighet

Du visste väl att grundskolans elever även har rätt att studera sitt nationella minoritetsspråk som nybörjarspråk?

Mer information om undervisning i nationella minoritetsspråk hittar du här

Fotokollage. På den ena bilden sitter två tonårstjejer framför sina läsplattor i ett klassrum. De lyssnar aktivt på läraren. På den andra bilden sitter två pojkar i 10-årsåldern. De kollar ned på en whiteboardtavla som den ena pojken håller.

Barn blir delaktiga inom minoritetspolitiken genom att formerna anpassas till deras förutsättningar. I Sigtuna kommun bedrivs dialog med sverigefinska barn inom minoritetsspråksundervisningen. Foto: Rosie Alm, Mostphotos.

Lämna synpunkter och utvecklingsförslag

Sigtuna kommun vill att du berättar vad du tycker. Dela därför gärna med dig av beröm, klagomål och förslag på kommunens service, verksamheter eller tjänster. Vi använder dina synpunkter för att rätta till fel och brister samt utveckla vår verksamhet.

När du lämnat din synpunkt skickas den till de kommunens medarbetare som ansvarar för det som din synpunkt handlar om. Om du vill kan du få återkoppling på din synpunkt inom 10 arbetsdagar. Du kan alltid vara anonym om du önskar. För att lämna en synpunkt kan du använda e-tjänsten nedan.

Här kan du få mer information om synpunkter och utvecklingsförslag

Skriv ett medborgarförslag

Är du folkbokförd i Sigtuna kommun och har en idé om hur Sigtuna kommun kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde. Till skillnad från en synpunkt ska förslaget innehålla ett konkret förslag.

Medborgarförslaget lämnas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde vidare till ansvar nämnd som därefter utreder förslaget och fattar beslut.

Här kan du få mer information om medborgarförslag

Ställ en fråga

Du kan genom formuläret nedan ställa en fråga till kommunens samordnare för nationella minoriteter.

Hur vill du att vi svarar på din fråga? * (obligatorisk)
Hur vill du att vi svarar på din fråga?


Vilket språk önskar du svar på? * (obligatorisk)
Vilket språk önskar du svar på?

Överklaga beslut

En kommun fattar en stor mängd beslut hela tiden, och besluten är av många olika slag. De beslut som kan överklagas kan delas upp i sådana som överklagas genom laglighetsprövning, och sådana som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Det finns olika regler för hur överklagan ska gå till. Det gemensamma är att överklagan ska ske 3 veckor från beslutet.

Förvaltningsbesvär sker enligt reglerna i förvaltningslagen och är sådana beslut som rör dig personligen. Laglighetsprövning sker enligt reglerna i kommunallagen och är generella beslut som kan överklagas av alla kommunmedlemmar.

Här kan du läsa mer om hur olika beslut kan överklagas

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.