Medborgarförslag

Är du folkbokförd i Sigtuna kommun och har en idé om hur Sigtuna kommun kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag.

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

 • Förslaget ska vara konkret.
 • Får inte innehålla flera ämnen i samma förslag.
 • Ett liknande förslag ska inte ha behandlats inom de senaste 12 månaderna.
 • Ska vara skrivet och undertecknat av dig eller flera kommuninvånare.

Vilka förslag behandlas inte?

 • Förslag som gäller felanmälan, exempelvis rör löpande underhåll som snöröjning, belysning och renhållning.
 • Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person, exempelvis beslut om bygglov eller bistånd.
 • Förslag som rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden, exempelvis kollektivtrafik, Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark.
 • Förslag som är rasistiska eller odemokratiska, eller strider mot annan lag eller författning.

Vem kan lämna ett förslag?

Alla som är folkbokförda i Sigtuna kommun kan lämna medborgarförslag. Det betyder att alla, även barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt får lämna ett förslag. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna ett medborgarförslag.

Alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem.

Skicka in ditt medborgarförslag

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och innehålla namn, adress och telefonnummer. Medborgarförslag skickar du in med hjälp av vår e-tjänst.

Vad händer med mitt medborgarförslag?

 • Du får en skriftlig bekräftelse via brev eller e-post från kommunen på att ditt medborgarförslag tagits emot.
 • Vid nästkommande sammanträde överlämnar kommunfullmäktige förslaget till kommunstyrelsen eller den nämnd som ansvarar för frågan.
 • Ansvarig nämnd utreder därefter förslaget och fattar beslut. Beroende på vad förslaget handlar om kan utredningen ta flera månader. Enligt kommunallagen ska beslut tas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.