Kultur och evenemang för nationella minoriteter

På denna sida samlar vi kommande evenemang och aktiviteter i Sigtuna kommun som främjar nationella minoriteters kultur och evenemang på finska.

Innehåll på denna sida

Samråd med nationella minoriteter

Sigtuna kommun ska ge kommuninvånare som tillhör nationella minoriteter inflytande i frågor som berör dem. Kommunen ska beakta de nationella minoriteternas synpunkter och behov i kommunens utvecklingsarbete och beslutsfattande.

Här kan du läsa mer om hur du kan påverka i frågor som rör nationella minoriteter

Tematiskt samråd om utbildning och barn- och ungdomsverksamhet

Datum och tid: hösten 2024, tidpunkt meddelas snart
Plats: Möjlighet att delta på plats och digitalt (plats för fysiskt deltagande meddelas vid anmälan).

En pojke sitter på sina pappas axlar. Gula löv har fallit till marken.

Foto: Syda productions/Mostphotos

Du är välkommen på tematiskt samråd för nationella minoriteter i frågor om förskola på finska, modersmålsundervisning, förenings- och fritidsverksamhet för barn och unga tillhörande de nationella minoriteterna.

Förtroendevalda politiker samt medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen finns på plats.

Under samrådet bjuds det på enklare förtäring och fika. Anmäl därför ditt deltagande i förväg. Du kommer att kunna anmäla dig här nedan när datum är satt.

Här anmäler du dig till det tematiska samrådet i frågor om utbildning och barn- och ungdomsaktiviteterDu kan välja att fylla i e-postadress eller folkbokföringsadress.
Hur vill du delta på mötet? * (obligatorisk)
Hur vill du delta på mötet?


Samrådet är ett hybridmöte. Du kan antingen delta på plats eller digitalt.

Tematiskt samråd om äldreomsorg och kulturverksamhet för äldre

Datum och tid: 15 maj 2024, klockan 17.30-20.00
Plats:
Möjlighet att delta på plats och digitalt (plats för fysiskt deltagande meddelas vid anmälan).

Foto: Rosie Alm/Kungliga biblioteket

Du är välkommen på tematiskt samråd för nationella minoriteter i frågor om äldreomsorg, hemtjänst, daglig verksamhet, demens- och somatikvård, stöd till pensionärsföreningar och kulturverksamhet för äldre.

Förtroendevalda politiker samt medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen finns på plats.

Under samrådet bjuds det på enklare förtäring och fika. Anmäl därför ditt deltagande i förväg.

Här anmäler du dig till det tematiska samrådet om äldreomsorg och kulturverksamhet för äldre.Du kan välja att fylla i e-postadress eller folkbokföringsadress.
Hur vill du delta på mötet? * (obligatorisk)
Hur vill du delta på mötet?


Samrådet är ett hybridmöte. Du kan antingen delta på plats eller digitalt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.