Publicerad:

Nu kan du söka minoritetsspråksstipendiet i finska för 2024

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022 att skapa ett nytt stipendium som delas ut till elever i grundskolan och på gymnasiet som studerat finska. Sigtuna kommun ingår i förvaltningsområdet för finska och vill uppmuntra sverigefinska barn och ungas språkstudier i sitt nationella minoritetsspråk.

Fem ungdomar håller om varandra.

Sigtuna kommuns handlingsplan om nationella minoriteter och minoritetsspråk pekar ut överföringen av minoritetsspråken mellan generationerna som ett övergripande målområde. Foto: Plattform/Johnér

Stipendieregler samt hur du ansöker

Den årliga ansökningsomgången öppnas den 1 juni och stänger den 1 augusti. Beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden i september. Stipendiet och medföljande diplom delas för första gången ut på en diplomcermoni under hösten. Stipendiebeloppet är för 2024 beräknat till 3 000 kr per elev. Om det totala stipendiebeloppet skulle överskridas delar antalet stipendiater det totala beloppet mellan sig.

Följande regler gäller för stipendiet och ansökan:

  • Ansökan om stipendium görs på e-tjänsten nedan.
  • Ansökan kan göras antingen av eleven själv eller av en vårdnadshavare.
  • Stipendiet kan delas ut till en elev bosatt i Sigtuna kommun som har gått ut årskurs 9 med godkänt betyg i finska. Slutbetyget från grundskolan ska bifogas till ansökan.
  • Stipendiet kan även delas ut till elev i gymnasieskolan, som inte tidigare fått stipendiet, och som har fått godkänt kursbetyg i finska. Terminsbetyg, kursbetyg eller slutbetyg ska bifogas till ansökan.
  • Ansökan ska ha kommit in senast ett år från betygsdokumentets utfärdande.

Bakgrunden till minoritetsspråksstipendiet i finska

Sverigefinnar är en nationell minoritet i Sverige och finska ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Sigtuna kommun tillhör förvaltningsområdet för finska och ska på olika sätt skydda och främja det finska språket i sin verksamhet.

Sverigefinska barn och ungas förbättrade språkkunskaper i finska är avgörande för minoritetsspråkets fortlevnad. Eftersom barn och unga är den nationella minoritetens framtida språk och kulturbärare vill kommunen uppmuntra och inspirera fler unga att studera finska i skolan, men även uppmuntra elever att fortsätta studera språket genom hela skoltiden.

Undervisning i grundskola och på gymnasium i nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör en nationell minoritet har möjlighet att även studera sitt nationella minoritetsspråk som nybörjarspråk i grundskolan. Vill du ha mer information om möjligheten att studera finska, samiska, meänkieli, romska och jiddisch som nationellt minoritetsspråk i grundskola och på gymnasiet?

Här hittar du mer information om undervisning i nationella minoritetsspråk Länk till annan webbplats.

För frågor om minoritetsspråksstipendiet i finska

Vi vill alltid ge bra service till våra invånare. Du kan kontakta oss på många olika sätt. Du kan ställa frågor om minoritetsspråksstipendiet eller om din ansökan genom att:

Här kan du läsa kultur- och fritidsnämndens reglemente för minoritetsspråksstipendiet i finska på både svenska och finska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Täältä voi lukea kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan suomen kielen vähemmistökielistipendin ohjesäännöt sekä ruotsiksi että suomeksi.