Checklista tillfälligt tillstånd till allmänheten

Bilagor som ska bifogas ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.
Kopia av kvitto på betald ansökningsavgift ska alltid bifogas. När kommunen mottagit ansökan och avgiften är betald inleds handläggningen. Kommunen kan begära in fler handlingar under handläggningen.

Uppgifter om bolaget/företaget/föreningen och dess företrädare

  • Registreringsbevis/Ändringsbevis för bolaget/företaget (inte äldre än tre månader) 
  • (Aktiebolag) Utdrag ur aktiebok med uppgifter om aktiefördelning
  • (Handelsbolag och kommanditbolag) Bolagsavtal 
  • (Förening) Stadgar och styrelseprotokoll som visar vilka som sitter i styrelsen  Handling från Bolagsverket som visar vilka bolag och föreningar sökande ingår/har ingått i de senaste fem åren (nuvarande och avslutade uppdrag) 
  • Handling som styrker sökandens kunskaper i alkohollagen om sådan finns. Annars ska sökanden kontakta tillståndshandläggaren och boka tid för kunskapsprov.

Uppgifter om avtal 

  • Eventuella avtal med arrangören för evenemanget eller liknande 
  • Handling som visar att den sökande har nyttjanderätt till lokalen (till exempel hyresavtal, arrendeavtal, köpeavtal)

Uppgifter om brandsäkerhet 

  • Planritning med bord, bar, dansgolv, spel och uteservering utritat. Antal sittplatser, hur många som får vistas i lokalen samt kökets utrustning ska också anges på ritningen.

Uppgifter om verksamheten 

  • Beskrivning av evenemanget 
  • Meny

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.