Checklista handelsbolag, kommanditbolag

Bilagor som ska bifogas ansökan om stadigvarande serveringstillstånd - handelsbolag och kommanditbolag.
Kopia av kvitto på betald ansökningsavgift ska alltid bifogas. När kommunen mottagit ansökan och avgiften är betald inleds handläggningen. Kommunen kan begära in fler handlingar under handläggningen.

Uppgifter om företaget

 • Registreringsbevis/Ändringsbevis för bolaget (inte äldre än tre månader)
 • Bolagsavtal 
 • Handling från Bolagsverket som visar vilka bolag och föreningar sökande ingår/har ingått i de senaste fem åren (nuvarande och avslutade uppdrag) 
 • Handling som styrker sökandens kunskaper i alkohollagen om sådan finns. Annars ska sökanden kontakta tillståndshandläggaren och boka tid för kunskapsprov.  

 

Uppgift om avtal och finansiering

 • Köpeavtal/arrendeavtal gällande restaurangverksamheten 
 • Handling som visar att den sökande har nyttjanderätt till lokalen (till exempel hyresavtal, arrendeavtal, köpeavtal) 
 • Handlingar som visar varifrån investerat kapital kommer (till exempel kopia av kontoutdrag, banklånehandling) 
 • Handlingar som redogör för finansieringen av köp och eventuell ombyggnad (ska styrkas med handlingar som visar varifrån pengarna kommer)

Uppgift om verksamheten

 • Planritning med bord, bar, dansgolv, spel och uteservering utritat. Antal sittplatser, hur många som får vistas i lokalen samt kökets utrustning ska också anges på ritningen. 
 • Översiktlig budget för första verksamhetsåret 
 • Kort beskrivning av verksamheten 
 • Meny

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.