Checklista förening

Bilagor som ska bifogas ansökan om stadigvarande serveringstillstånd - förening.
Kopia av kvitto på betald ansökningsavgift ska alltid bifogas. När kommunen mottagit ansökan och avgiften är betald inleds handläggningen. Kommunen kan begära in fler handlingar under handläggningen.

Uppgifter om föreningen 

 • Stadgar och styrelseprotokoll som visar vilka som sitter i styrelsen och tecknar firma 
 • Handling från Bolagsverket som visar vilka bolag och föreningar sökande ingår/har ingått i de senaste fem åren (nuvarande och avslutade uppdrag) 
 • Handling som styrker sökandens kunskaper i alkohollagen om sådan finns. Annars ska sökanden kontakta tillståndshandläggaren och boka tid för kunskapsprov.

 

Uppgifter om avtal och finansiering 

 • Köpeavtal/arrendeavtal gällande restaurangverksamheten 
 • Handling som visar att den sökande har nyttjanderätt till lokalen (till exempel hyresavtal, arrendeavtal, köpeavtal) 
 • Handlingar som visar varifrån investerat kapital kommer (till exempel kopia av kontoutdrag, banklånehandling) 
 • Handlingar som redogör för finansieringen av köp och eventuell ombyggnad (ska styrkas med handlingar som visar varifrån pengarna kommer)

 

Uppgifter om verksamheten 

 • Planritning med bord, bar, dansgolv, spel och uteservering utritat. Antal sittplatser, hur många som får vistas i lokalen samt kökets utrustning ska också anges på ritningen. 
 • Översiktlig budget för första verksamhetsåret 
 • Kort beskrivning av verksamheten 
 • Meny

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.