Checklista tillfällig ändring i tillstånd

Bilagor som ska bifogas ansökan om tillfällig ändring i serveringstillstånd.
Kopia av kvitto på betald ansökningsavgift ska alltid bifogas. När kommunen mottagit ansökan och avgiften är betald inleds handläggningen. Kommunen kan begära in fler handlingar under handläggningen.

Utökad serveringsyta 

  • Ritning på hela serveringsytan (med den utökade ytan) med bord, bar, dansgolv, spel och uteservering utritat. Antal sittplatser samt hur många som får vistas i lokalen ska också anges på ritningen. 
  • Handling som visar att den sökande har besittningsrätt till den nya ytan (till exempel hyresavtal, arrendeavtal, köpeavtal)


Utökad serveringstid 

  • Meny 
  • Orsak till den nya serveringstiden (till exempel beskrivning evenemanget den kvällen)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.