Socialnämnd

Socialnämnden har ett brett ansvarsområde där myndighetsutövning och förebyggande insatser ingår. Nämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Socialnämnden ansvarar för bland annat vård och stöd till barn och unga, missbruks- och beroendevård, våld i nära relation, familjestöd, familjerätt, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och stöd till nyanlända.

Vi ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser.

Nämndens ordförande: Anna Malm Kelfve, Moderaterna (M)

Nämndsekreterare: Ingela Svanberg Ohlsson

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden Länk till annan webbplats.

Socialnämndens sammanträdesdagar 2024

Måndagar klockan 16.00 (nämnd) eller 13.30 (arbetsutskott, AU)

 • 15 januari (AU)
 • 29 januari
 • 12 februari
 • prel 19 februari (AU)
 • 25 mars
 • 22 april
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 12 augusti (AU)
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.