Mål och budget

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål, skattesats, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas. I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Budget fastställd för 2020

Under kommunfullmäktige i juni 2019 fastställdes budgeten för 2020 samt planen för 2021-2022. Totalt tillskjuter kommunen närmare 120 miljoner kronor till kärnverksamheter.

Till exempel:

  • +49mkr till förskola och skola
  • +26mkr till äldreomsorgen
  • +10mkr till utbildning och arbetsmarknad
  • +9,5mkr till individ- och familjeomsorgen

Det beslutades också att skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 20,00 procent.

Kommunen visar ett överskott

Kommunen visar ett överskott på 50 miljoner kronor och når därmed i princip det tvåprocentiga överskottsmål som Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar alla kommuner att nå.

Mål och budget i sin helhet

I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och de kommunala bolagen ska arbeta med.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.