Mål och budget

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål, skattesats, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas. I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Budget för 2021 fastställd

Under kommunfullmäktige den 30 november 2020, antogs Sigtuna kommuns mål och budget för 2021-2023.PDF

Sigtuna kommuns totala budget för 2021 ökas på med 128 miljoner kronor jämfört med 2020.

Bland annat genomförs dessa satsningar:

  • ca 58 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden.
  • ca 33 miljoner kronor till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
  • ca 30 miljoner kronor till äldre- och omsorgsnämnden.
  • ca 13 miljoner kronor till individ- och familjeomsorgsnämnden.
  • ca 6 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden.

Skattesatsen för kommunens invånare 2021 kommer att vara oförändrad och ligger därmed kvar på 20.0 procent.

Satsningarna på tryggheten fortsätter

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) kommenterar mål och budget 2021-2023.

Budget för 2020

Under kommunfullmäktige i juni 2019 fastställdes budgeten för 2020 samt planen för 2021-2022. Totalt tillskjuter kommunen närmare 120 miljoner kronor till kärnverksamheter.

Till exempel:

  • +49mkr till förskola och skola
  • +26mkr till äldreomsorgen
  • +10mkr till utbildning och arbetsmarknad
  • +9,5mkr till individ- och familjeomsorgen

Det beslutades också att skattesatsen behålls oförändrad och fastställs till 20,00 procent.

Mål och budget i sin helhet

I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och de kommunala bolagen ska arbeta med. Nedan hittar du länkar till aktuell budget samt föregående år.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.