Mål och budget

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål, skattesats, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas. I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Budget för 2024

Under kommunfullmäktige den 14 december 2023 antogs Sigtuna kommuns mål och budget för 2024-2026. Den 1 februari 2024 togs beslut i kommunfullmäktige om en reviderad upplaga, där en av de största förändringarna är att två av nämnderna – förskole- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – slås samman till utbildningsnämnden från och med 1 maj 2024.

I budgeten prioriteras fortsatta satsningar på att minska segregationen, öka tryggheten i såväl skolan som i övriga samhället samt stärka det lokala näringslivet. Den serviceresa som har påbörjats fortsätter också, med målet att kommunen ska bli ännu mer effektiv, tydlig och tillgänglig för invånarna.

Precis som så många andra är även kommunen påverkad av de kraftiga pris- och kostnadsökningarna i samhället och har fortsatt stora ekonomiska utmaningar. Därför kommer investeringar i exempelvis byggnader och anläggningar, inventarier samt it-investeringar att minska under kommande år.

Skattesatsen för 2024 har fastställts till 20.0 procent och är därmed oförändrad.

Mål och budget i sin helhet

I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och de kommunala bolagen ska arbeta med. Nedan hittar du länkar till aktuell budget samt föregående år.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.