Mål och budget

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål, skattesats, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas. I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Budget för 2022

Mål och budget för 2022 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. antogs under kommunfullmäktige den 17 juni 2021. Samhällsbyggnadslyftet, arbetsmarknadspaketet, fokus på kunskap och resultat i skolan i kombination med fortsatta satsningar på trygghetsarbetet kommer fortsätta ha högsta prioritet under 2022.

Samhällsbyggnadslyftet: Under 2022 fortsätter det arbete som påbörjats 2021 med att minska och motverka segregationen i kommunen, ett arbete som är kommunövergripande, långsiktigt och av allra högsta prioritet. Det handlar dels om sociala insatser men också om att bygga på ett annat sätt, att hitta en balans mellan upplåtelseformerna genom att bygga fler bostadsrätter och småhus.

Samhällsbyggnadslyftet

Trygga och Snygga Sigtuna kommun: Under 2022 kommer det att läggas ännu större kraft på olika typer av trygghetsskapande åtgärder, framför allt i de fysiska miljöerna. Trots de många trygghetssatsningar som redan gjorts, består invånarnas känsla av otrygghet och arbetet ska därför intensifieras.

Arbetsmarknadspaketet: Coronapandemin har påverkat Sigtuna kommun och arbetsmarknaden hårt. Arbetet med att mildra, möta och motverka hög arbetslöshet samt att fler lever på ekonomiskt bistånd ska fortsatt ha stort fokus under 2022. För att minska avhopp från gymnasium och Komvux kommer studievägledningen att stärkas. För att nå de som varken studerar eller arbetar genomförs uppsökande insatser och satsningar på exempelvis praktik, arbetsträning och jobbcoachning kommer att förstärkas. Sigtuna kommun inleder även ett långsiktigt samarbete med näringslivet kring kompetensförsörjning.

Näringslivslyftet: Målsättningen är att Sigtuna ska vara bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller lokalt företagsklimat. För att nå dit ska kommunen under 2022 utveckla och fortsätta arbetet med att stärka dialogen med företagen, ge bättre service och skapa gynnsammare förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas och växa.

Agenda 2030: Inom alla verksamheter och i samtliga mål som Sigtuna kommun satt upp för 2022, ska såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet inkluderas.

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) kommenterar mål och budget 2022-2024.

Mål och budget i sin helhet

I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och de kommunala bolagen ska arbeta med. Nedan hittar du länkar till aktuell budget samt föregående år.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.