Bygg och miljö

I nämnden hanteras bygglovsrelaterade frågor tillsammans med kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt lagenliga uppgifter inom områdena livsmedel, strålskydd, tobak och alkohol samt smittskydd.

Nämndens verksamheter ska fokusera på att svara upp mot invånarnas och företagens förväntningar på kommunens tjänster och service genom god kommunikation, bra service och effektiv handläggning.

Arbetet med att utveckla och digitalisera förvaltningens tjänster och kontroller ska fortsätta för att effektivisera och förbättra processerna samt ge invånare och verksamheter bättre service och tillgänglighet.

Förutom löpande handläggning ska under 2024 en ny bygglovstaxa och riktlinjer för solpaneler i kulturmiljöer tas fram. Inom livsmedelsområdet ska ett nytt avgiftssystem tas i bruk och inom miljö och hälsa ska arbetet med enskilda avlopp fortsätta med fokus på uppföljning och åtgärd.

Bygg- och miljö­nämndens sammanträdesdagar 2024

Tisdagar klockan 18.00

 • 23 januari
 • 13 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.