Bygg och miljö

Nämnden hanterar bygglovsrelaterade ärenden, ärenden på miljö- och hälsoskyddsområdet, lagenliga uppgifter inom områdena livsmedel, strålskydd, tobak och alkohol, smittskydd samt öka tillsynen för att minska miljöfarliga utsläpp.

I mål och budget 2021-2023 föreslogs en organisationsförändring som innebar en sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsnämnden och bygg- och trafiknämnden.

Bygglovsprocessen ska under 2021 fortsätta effektiviseras genom bland annat digital hantering för att ge invånarna ännu bättre service.

Inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska information om rutiner och avgifter för miljötillsyn till berörda verksamheter förbättras. Vidare ska arbetet med inventering och av enskilda avlopp fortsätta. Tillsynen av verksamheters avfallshantering i syfte att minska olovligt dumpande av avfall ska öka.

Verksamheterna ska fokusera på att svara upp mot invånarnas förväntningar på kommunens tjänster och service.

Bygg- och miljö­nämndens sammanträdesdagar

Tisdagar kl. 18.30.

  • 25 januari
  • 22 januari
  • 22 mars
  • 19 april
  • 17 maj
  • 15 juni
  • 31 augusti (onsdag)
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 13 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.