En beslutsklubba som ligger på ett bord Rosie Alm

Förtroendemannaportal

Uppdraget som förtroendevald

Ny som förtroendevald, arvoden och ersättningar, it-support, avsägelse av uppdrag.

Sammanträdesdagar

En sammanställning av samtliga sammanträdesdagar och tider för nämnderna.

Handlingar och protokoll

Här kan du ta del av kallelse, handlingar och protokoll till nämndernas sammanträden.

Förtroendemannaregister

Här får du information vilka ledamöter och ersättare som sitter i de olika nämnderna.

Författningssamling

Här kan du ta del av kommunens alla styrande dokument.

Kommunens organisation

Förvaltningar, nämnder, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, bolag, kommunalråd, revisorer.

Olov Holst

Mål och budget

I Mål och budget kan du läsa mer om hur kommunen använder skattepengarna och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Välkommen som förtroendevald!

I Sigtuna kommun finns ungefär 200 förtroendevalda med uppdrag i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och i nämnderna. De allra flesta är fritidspolitiker, vilket betyder att de sköter sina politiska uppdrag vid sidan av ett ordinarie jobb. På denna sida har vi samlat viktig information för dig som förtroendevald i Sigtuna kommun.

Bild på passerkort

Ny förtroendevald

Ä du ny förtroendevald? Här finner du viktigt information inför ditt uppdrag.

Bild på

Avsägelse av uppdrag

Information om hur du gör för att avsluta ditt uppdrag.

Barn som skriver

Sammanträdesguide

Hur går det till att fatta beslut? Vad innebär ett yrkande? Här får du svar på vad som gäller.