Kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för frågor som rör bibliotek, idrotts- och friluftsanläggningar, ungdomars fritid, allmänkultur samt kulturskola. I Sigtuna kommun finns alla förutsättningar för en bra fritid och ett rikt kulturliv.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden ska genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och kulturarbetare stimulera och stödja det arbete som de bedriver.

Sigtuna stad är ett riksintresse och en kulturhistorisk resurs. Attraktionskraften för Sigtuna museum måste ökas, på sikt med utökad utställningsyta för stadens medeltida historia.

Föreningar och organisationer i kommunen utgör en mycket värdefull resurs för att erbjuda kommuninvånarna en meningsfull fritid. Dialogen och samarbetet med föreningarna samt att stödja deras arbete har hög prioritet för kultur- och fritidsnämnden.

Nämndens ordförande: Lars Björling, Samling för Sigtuna (SfS)

Nämndsekreterare: Maria Uvarova

I vårt förtroendemannaregister hittar du samtliga ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2024

Tisdagar eller torsdagar klockan 18.00

  • 25 januari
  • 15 februari
  • 26 mars
  • 23 april
  • 21 maj
  • 29 augusti
  • 19 september
  • 26 november
  • 19 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.