Överförmyndarnämnd

Sigtuna kommun har tillsammans med kommunerna Upplands Väsby, Sollentuna och Vallentuna en överförmyndarnämnd. Nämnden är ansvarig för tillsyn och handläggning av ärenden som gäller förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Nämnden beslutar bland annat om arvode till gode män som tar hand om ensamkommande flyktingbarn. Andra områden som nämnden hanterar är:

  • familjerätt
  • förmyndarskapsrätt
  • fastighetsrätt
  • ekonomi
  • information och rådgivning gällande ställföreträdarskap
  • utfärdande av förvaltarfrihetsbevis.

Tillsynen som nämnden ansvarar för ska ge skydd mot så kallade rättsförluster för dig som exempelvis inte själv kan förvalta din egendom eller på annat sätt tillvarata din rätt. Några orsaker till detta kan vara hög ålder, sjukdom, psykisk störning, funktionsnedsättning eller att du är omyndig.

Ledamot från Sigtuna kommun: Josefin Brodd (M)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.