Vanliga frågor & svar

Frågor och svar om bostadsanpassningsbidrag.

Äger jag den anpassning som är installerad?

Ja, du äger den anpassningen som är gjord.

Spisvakten behövs inte längre, kan ni hämta den?

Återställning av spisvakt kan bara sökas av fastighetsägare till hyreshus. Har du bostadsrätt eller eget hem lämnas inte bidrag för återställning.

Täcker bidraget hela kostnaden för bostadsanpassningen?

Ja, bidraget täcker hela kostnaden för nödvändiga anpassningsåtgärder. Om du väljer ett dyrare utförande än vad som är nödvändigt (till exempel ett dyrare kakel) får du själv stå för merkostnaden.

Jag ska flytta och vill ha min anpassning borttagen/återställd. Går det?

Din fastighetsägare har i samband med anpassningen godkänt åtgärden utan återställningskrav gentemot dig. Fastighetsägaren kan söka återställningsbidrag.

Kan min biståndsbedömare skriva intyg för bostadsanpassning?

Nej, intyg för bostadsanpassning skall utfärdas av någon medicinskt sakkunnig, exempelvis arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller distriktssköterska.

Jag hör inte ringklockan på dörren, jag behöver ha en med hög ringsignal, kan ni hjälpa mig?

Ringklockan är inte en fast installation och kan därför inte bekostas med bostadsanpassningsbidrag. Om de förstärkta ringsignaler som finns att köpa hos låssmed inte hjälper dig tillräckligt kan du vända dig till din hörcentral för vidare information.

Måste jag vara skriven på den adress där jag ska söka bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för att anpassa den bostad du är stadigvarande boende i, du behöver inte vara skriven på den adressen.

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa mitt fritidshus?

Nej, bostadsanpassningsbidrag lämnas enbart för att anpassa den permanenta bostaden.

Kan jag göra något själv som gör att mitt ärende går fortare?

Det bästa tipset är att vara noggrann då du skickar in din ansökan. Förutom ansökningsblanketten ska du skicka med ett intyg som styrker ditt behov av anpassningen, ett medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare och en kostnadsberäkning som visar vad åtgärden kostar. Och glöm heller inte att skriva under din ansökan.

Hur gör jag med en trapphiss i en villa som inte längre behövs?

När det gäller småhus är det ägaren som svarar för att ta bort den. Möjligtvis kan du kontakta kommunen om de är intresserade att återanvända den.

Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad. Du behöver inte vara folkbokförd i bostaden, men du måste bo största delen i den. Det som kallas stadigvarande boende. Bor du växelvis på flera adresser kan du få bidrag för att anpassa båda bostäderna. En förutsättning är dock att ditt dubbla boende är regelbundet och långvarigt.

För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna lösas på ett enklare sätt, till exempel med hjälpmedel. Innan du söker bör du därför prata med din vårdcentral om att få prova hjälpmedel.

Vad är det som kan anpassas?

Du kan söka bidrag för att anpassa bostadens grundläggande funktioner efter dina behov. Det kan handla om hur du kan ta dig in och ut ur bostaden, hur du kan flytta dig mellan olika rum eller hur du kan använda badrum och kök. En förutsättning är att ditt behov är långvarigt, tillfälliga problem ger inte rätt till bidrag.

Vad kan jag inte få bidrag för?

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså normal skötsel och underhåll eller lösa inventarier som möbler, tvättmaskin eller andra vitvaror. Du kan heller inte få bidrag för att anpassa ett fritidshus.

Vad gäller vid flytt?

Om du byter bostad

När du byter bostad har du ett ansvar att välja en lämplig bostad med tanke på din funktionsnedsättning.

Om du bygger nytt

Om du bygger nytt och har en funktionsnedsättning så ska du se till att bostaden blir lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att den nya bostaden motsvarar dina nuvarande och framtida behov. För att avgöra om en åtgärd är bidragsberättigad måste kommunen pröva om materialet, inredningen eller utrustningen är gängse på marknaden och om materialet eller utrustningen brukar väljas även av personer som inte har någon funktionsnedsättning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.