Så här ansöker du

Så här går det till när du ska ansöka om bidrag för att anpassa bostaden och vad du behöver skicka in tillsammans med en ansökan.

Ansök

Du ansöker om bidrag för att anpassa bostaden genom att skicka in en ansökningsblankett, medicinskt intyg och andra underlag som behövs till kommunen. Handläggaren går igenom de inkomna handlingarna och gör en bedömning.

Om du vet att du behöver hjälp, men inte hur problemet kan lösas, ska du kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast som reder ut vilka hjälpmedel du behöver. Om hjälpmedel inte löser ditt problem kan de skriva ett intyg om dina behov av bostadsanpassning.

Eventuellt behövs ett hembesök för att diskutera anpassningen på plats. Du kommer att få ett brev från oss med beslut om bidrag. Det är alltid du som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört. När du är nöjd och vi har kontrollerat anpassningen kan vi betala ut ditt bidrag.

Vad ska finnas med i en ansökan?

Ansökningsblankett

Det är viktigt att du beskriver vad du vill söka bidrag för på blanketten. Det ska du göra även om det står i dina intyg. Det är även viktigt att du skriver under blanketten.

Intyg om funktionsnedsättning

Intyget ska behandla

 • Din funktionsnedsättning
 • Om ni försökt lösa problemet på annat sätt, till exempel med olika hjälpmedel.
 • Intyga behov av anpassning

Intyget ska skrivs av någon av följande

 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnast
 • Läkare
 • Annan medicinskt sakkunnig

Fastighetsägares och nyttjanderättshavares medgivande

För bostadsanpassningsbidrag krävs att den som äger bostaden går med på att anpassningen utförs. Även den eller de som innehar nyttjanderätten till exempelvis en hyreslägenhet där anpassningen ska utföras måste samtycka till att åtgärden utförs. Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva ersättning av sökanden eller den eller de som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna. Läs mer om medgivande från fastighetsägare.

Offert eller kostnadsberäkning

Det bidrag du söker ska vara rimligt i förhållande till det du vill göra. För att vi ska kunna bedöma det behöver du skicka med en offert eller en kostnadsberäkning från den leverantör du vill anlita. Offerten ska innehålla:

 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Uppgift om att företaget är momsregistrerat och har F-skattebevis
 • Vad som ingår i priset, det vill säga vad du tänkt göra och vad det kostar
 • Åtgärdsprogram vid mer omfattande åtgärder
 • Vid behov ritning och/eller teknisk beskrivning över utformning

Om kommunen tycker att kostnaden är för hög kan vi ta in jämförande offerter.

Bygglov, anmälan

Vissa åtgärder kan erfordra bygglov eller anmälan. Om du själv vill göra arbetet så kan du bara få bidrag för materialet. Då skickar du med ett kvitto eller en beräkning på hur mycket materialet kostar. För att du ska få göra arbetet själv måste du kunna göra det på rätt sätt och följa byggregler och regler för tillgänglighet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.