Reperationer och underhåll

Du som fått bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i hemmet äger utrustningen som du fått bidrag för. Därmed ansvarar du för skötsel och underhåll. Här kan du läsa mer om vad som gäller och vad du har rätt till som konsument.

Skador som inte beviljas bidrag

Kostnader som uppkommit på grund av skadegörelse, åsknedslag, handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll täcks normalt inte av bidrag. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se över försäkringsskyddet gällande din utrustning.

För reparationer, ändringar eller kompletteringar som enligt lag eller avtal åvilar tillverkare eller säljare lämnas inte bostadsanpassningsbidrag. Kontrollera därför om din anpassning eller utrustning har garanti och hur länge den gäller.

Gällande ditt ärende är det konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig och entreprenören du anlitar. Ta del av dina rättigheter som konsument.

När bidrag kan beviljas

Bidrag kan lämnas för reparationer av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll, handhavandefel eller åverkan.

Om behovet av reparationen av utrustningen uppstått på grund av onormalt slitage som beror av en funktionsnedsättning kan reparationen vara bidragsberättigad. Kontakta handläggare för mer information och vägledning.

Felanmälan

Felanmälan gällande utrustningen gör du hos den entreprenör du anlitat. Gör du en felanmälan är du ansvarig för att betala fakturan för reparationen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.