Information till fastighetsägare

Om du behöver göra en anpassning av din bostad med hjälp av bostadsanpassningsbidrag, behöver ägaren eller ägarna av bostaden gå med på att bostadsanpassningen utförs enligt lag.

Medgivande från hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan ägare

Om du som sökande innehar en bostad som till exempel en hyresrätt behöver nyttjanderättshavaren samt hyresvärden medge sitt medgivande för en bostadsanpassning, eftersom som hyresrättsinnehavare inte äger sin bostad.

Om sökande står ensam på hyreskontraktet behövs inget medgivande från andra personer som bor i lägenheten.

Bor du eller ni i en bostadsrättsförening behöver endast ägare eller ägarna ge sitt medgivande för en anpassning inne i bostaden. Däremot behöver föreningen ge sitt medgivande utanför bostaden som exempelvis i trapphuset eller vid entrédörren till flerbostadshuset (Proposition 2017/18:80 sid. 75) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om ett medgivande av det här slaget saknas kan bostadsanpassningsbidrag inte beviljas.

Ägare av bostaden kan inte kräva ersättning av sökande eller den personen eller de personer som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärden. Med ett medgivande har ägaren eller ägarna av bostaden gått med på anpassningen av bostaden (Proposition 2017/18:80 sid. 76.) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Upplåtare av tomträtt

Något medgivande från den som upplåter tomträtt behövs inte. Det har inte bedömts vara nödvändigt med hänsyn till den starka rättsställning som innehavare av tomträtt har (Proposition 2017/18:80 sid. 76). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem inhämtar medgivande och utfästelse?

Du som söker bostadsanpassning ska uppvisa ett medgivande för att förutsättningarna för ett bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas. I de fall en fullmakt godtas kommer bostadsanpassningshandläggaren att inhämta dessa uppgifter om det gäller en bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Läs mer om fastighetsägare och nyttjanderättshavares medgivande på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.