Markförsäljningar

Kommunens markförsäljningar föregås i huvudregel av avtal om markanvisning. Urval av projekt och byggherre inför markanvisning sker i konkurrens och annonseras. Större kommunala markområden som utvecklas och bereds för markanvisning finns i nuläget bland annat Rosersberg, där planläggning pågår för både bostäder och verksamheter, väster om järnvägen.