Offentliga lokaler

Sigtuna kommun äger och förvaltar fastigheter motsvarande 100 000 kvadratmeter yta. Vi hyr också in lika mycket från andra fastighetsägare. Lokalerna används för att bedriva kommunal verksamhet. Det är fastigheter som till exempel skolor, förskolor, ett gymnasium, kulturskola, konsthall, museum, flera bibliotek, sim- och sporthallar, LSS-boenden, kontor med mera.

Sigtuna kommun bygger också nya lokaler till kommunens verksamheter. För närvarande byggs bland annat nya skolor och förskolor.