Åtgärdssamordning för vatten

Skofjärden hör till Mälaren och är den vattenförekomst med sämst kvalité i kommunen, det vill säga dålig status. Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner ingår i ett unikt samarbetsprojekt för att förbättra vattenkvaliteten i Lilla och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden.

Skofjärden i Sigtunakartan.

Om projektet

De tre kommunerna har gemensamt ansökt och beviljats medel för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala.

Syftet är att minska övergödning i de aktuella sjöarna. Övergödning uppstår genom intensiv tillförsel av näringsämnen, vilket belastar ekosystemen och på sikt minskar den biologiska mångfalden.

Genom åtgärder kopplade till lantbruk, hästnäringen och andra verksamheter är projektets syfte vända denna trend till det bättre.

Tillsammans med markägare finns en vision om att minska näringsläckaget, som initierar algblomningar. På så sätt förbättras vattenkvaliten samtidigt som åtgärderna gynnar produktiviteten och djurhälsan.

I projektet arbetar en samordnare, vars uppgift är att sprida kunskap samt stötta lantbrukare och andra verksamheter i att ansöka om finansiering för åtgärder.

Prenumerera på nyhetsbrev om åtgärdssamordning för vatten

Mer information

Zanna Zielfeldt Nikas har uppdraget som åtgärdssamordnare och kan nås på mejl: zanna.zielfeldtnikas@upplands-bro.se.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.