Sjöar och vattendrag

Kommunen är en Mälarkommun med cirka sex mil kust. Förutom Mälaren finns sjöar, vattendrag och grundvatten. Flera av kommunens sötvattenekosystem har problem med föroreningar och näringsbelastning på grund av dagvatten och jordbruk. Vandringshinder är också ett viktigt miljöproblem i Märstaån. Kommunen arbetar aktivt med att förbättra vattenkvalitén.