Sjöar och vattendrag

Sigtuna kommun har flera sjöar och vattendrag. Förutom Mälaren finns även sjön Fysingen. Kommunen arbetar aktivt med att se till kvalitén i vattenförekomsterna.