Åtgärdsplan Odensalabäcken

Odensalabäcken är ett biflöde till Märstaån som rinner genom jordbruk och tätbebyggd miljö. Översvämningar är ett problem vid flera platser och nu startar ett projekt för att åtgärda dessa.

Översvämningar är ett problem vid flera platser vid Odensalabäcken, vilket kan förvärras med kraftiga regn i framtiden. Ytterligare ett problem är att sediment eroderas bort från strandkanter på flera platser i vattendraget. Det finns även ett behov av att skapa en sammanhängande grönstruktur i området. Det kommer gynna den biologiska mångfalden och gör det möjligt att använda som området för friluftsliv.

Om projektet

Nu startar ett projekt som kommer att pågå från 2021–2023 och ­syftar till att ta fram en prioritering och förslag på åtgärder som minskar de problem som vi ser idag i vattendraget. Arbetet kommer att vara ett viktigt underlag vid framtida detaljplanarbete.

Projektet är ett samarbete mellan Sigtuna vatten och renhållning och samhällsbyggnadskontoret i kommunen. Märstaåns vattensamverkan spelar även en viktig roll i projektet. Där finns representater från kommunen, verksamhetsutövare som exempelvis Swedavia och Lantbrukarnas riksförbund, LRF, ingår.

Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i Stockholms län via bidrag från LONA, Lokala naturvårdsprojekt.

Odensalabäcken som visas i Sigtunakartan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.