Naturområden och naturreservat

Inom Sigtuna kommun finns tio naturreservat med olika livsmiljöer och naturvärden. Vi arbetar aktivt med att sköta och utveckla de olika naturvärdena, liksom med att göra reservaten tillgängliga för alla som vill besöka dem. Det är en viktig del i vårt arbete att främja både biologisk och upplevelsemässig mångfald.

Sigtunakartan

Askarehage

Vid den fågelrika Garnsviken intill Venngarns slott ligger Askarehage, ett kulturlandsskap vid Mälaren format av jordbruket. Idag betar här kor, får och hästar som hjälper till att hålla odlingslandsskapet öppet. I reservatet finns fyrahundra år gamla ekar som är boplats åt stare, hackspett, fladdermöss och flera sällsynta insekter. Sittplatser finns på platsen samt fågeltorn och träspänger över strandängarna ut i vattnet för att du ska kunna ta del av den fantastiska miljön.

Läs mer om vad man får och inte får göra i området Pdf, 8 MB.

Askarehage. Fotograf: Sigtuna kommun

Askarehage. Fotograf: Sigtuna kommun

Fysingen

Fysingens naturreservat i Rosersberg är en av länets, ja kanske landets, förnämsta fågellokaler. Dels på grund av tillgängligheten, men framför allt på grund av det naturvårdsprojekt som kommunen och ideella grupper skapat under senare år för att gynna fågellivet. Här trivs häckande arter och rastande fåglar på sträck vår och höst. Fågelkännare hittar såväl rariteter som imponerande mängder av vanliga arter vid Fysingen. Vid Fysingen finns träspänger ut i vattnet, fågeltorn och plattformar så att du kan komma riktigt nära fåglarna i deras naturliga miljö.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fysingen. Fotograf: Sigtuna kommun

Fysingen. Fotograf: Sigtuna kommun

Hällsboskogen

Större delen av Hällsboskogens naturreservat består av hundra år gammal skog. Här kan du se skägglav och pyrola och har du tur så hörs sparvuggla och järpe. I området finns elbelysta motionsspår, skidspår och fina strövområden för att plocka svamp och bär. Hällsboskogen är en av kommunens tysta platser.

Läs mer om vad man får och inte får göra i området Pdf, 3.5 MB.

Laggatorp

Vid Horssjöområdet norr om Arlanda med Horssjön, Horsmossen och Laggatorp tar den stora skogen vid. Här finns storskogsdjur som tjäder och pärluggla. Har du riktig tur kan du se spår av en av kommunens lodjursfamiljer.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Munkholmen

Munkholmen är ett naturreservat alldeles intill Sigtuna stad. På våren blommar tusentals blåsippor och kungsängsliljor här. Hela området är fågelrikt och näktergalens och svarthättans sång kan höras från flera platser. I reservatet har vi byggt spännande plattformar och träspänger.

Läs mer om vad man får och inte får göra i området Pdf, 4.6 MB.

Munkholmen. Fotograf: Sigtuna kommun

Munkholmen. Fotograf: Sigtuna kommun

Rävsta

Rävsta är ett stort naturreservat mellan Märsta och Sigtuna. Här finns skogsklädda höjder, öppna betesmarker med får och hästar, åkrar och kärr.

Naturreservatet sköts om genom mångbruk – ett småskaligt skogsbruk med anpassning till friluftsliv och naturvård. Här finns badplats, motionsspår, ridanläggning och naturskolan. I Rävsta växer flera orkidéer och bombmurkla som ett bevis på att skogen är gammal och varsamt brukad. Upplandsleden passerar genom reservatet.

Läs mer om vad man får och inte får göra i området Pdf, 2.6 MB.

Rävsta. Fotograf: Sigtuna kommun

Rävsta. Fotograf: Sigtuna kommun

Sköndalsskogen

Sköndalsskogen är ett naturreservat centralt mitt i Märsta. Elljusspåren möjliggör aktiviteter hela året, även när det är mörkt. På vintern finns här preparerade skidspår som lockar skidåkare från hela Stockholmsområdet. Skogen är även ett uppskattat utflyktsmål för skolor och förskolor.

Läs mer om vad man får och inte får göra i området Pdf, 5.1 MB.

Steningedalen

I Steningedalen i Märsta har ett vattenlandskap anlagts kring Märstaån och tillhörande dammar. Här kan du promenera, åka skidor, bedriva naturstudier eller odla på kolonilott. Långhåriga skotska höglandskor betar här och hjälper oss att hålla landskapet öppet och bidrar till en rikare flora och fauna. På Brista fjäll har kommunen byggt en ligghall där korna kan vila och vänta in våren.

Läs mer om vad man får och inte får göra i området Pdf, 1.9 MB.

Parkeringsplatsen vid Steningedalen är tillfälligt avstängd

Torslunda

Torslunda är ett säreget skogsområde med en mycket speciell svampflora. Skogen här är gammal med många sorters lavar, mossbeklädda stenblock och fullt med blåsippor om våren. Tidigare betades skogen av kor, men nu får den utvecklas fritt för att gynna skogens ovanliga svamparter.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torslunda naturreservat. Fotograf: Sigtuna kommun

Torslunda. Fotograf: Sigtuna kommun

Västerängsudd

Västerängsudds naturreservat är ett strandnära område med betesmarker och ädellövskog beläget på en udde fem kilometer sydväst om Märsta. Större delen av området utgörs av ädellövskog och hassellundar. I området finns också öppen kultiverad betesmark. I ädellöv- och lundpartierna finns en rik lundflora. Reservatet hyser också en intressant fågelfauna i ädellövskogen och vassområdena. Fågelarter som näktergal, kattuggla och hornuggla finns uppgivna.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.