Publicerad:

Parkering tillfälligt avstängd

Parkeringen vid Steningedalens naturreservat är tillfälligt avstängd. Vi hänvisar till kringliggande parkeringar.

Avstängningen sker till följd av att det skett nedskräpning i och kring beteshagarna som ligger intill parkeringen. Nedskräpningen innebär en stor hälsorisk för djuren som betar i området.

Vi hänvisar under tiden till parkering vid Steningedalens koloniområde eller parkeringen vid Steningebadet. Det finns också möjlighet att ta kollektivtrafik eller promenera till naturreservatet.

När betessäsongen är över kommer en utvärdering att göras för att se vilka åtgärder vi kan vidta. Parkeringen är stängd tillsvidare.

parkering som är blockerad med metallsuggor

Steningedalens naturreservats parkering är tillsvidare avstängd.