Information om vuxenutbildning

För dig som är vuxen och vill studera finns det flera olika möjligheter inom vuxenutbildningen. Du kan läsa kurser på grundskolenivå och gymnasienivå. Det finns också SFI för dig som är nyanländ. Sigtuna kommun erbjuder vuxenutbildning i samverkan med flera aktörer.

Möjlighet att ta ut Slutbetyg förlängs till 1 juli 2025 pga Covid-19-pandemin

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Klicka på följande länk om du vill veta mer om det nya beslutet: Skolverket Länk till annan webbplats.

Nya regler för högskoleförberedande gymnasieexamen på komvux

Från och med den 1 juli 2021 kommer det att finnas två inriktningar för högskoleförberedande gymnasieexamen på komvux. Den ena är Samhällsvetenskap och humaniora och den andra är Naturvetenskap och teknik.

Har du tidigare planerat att läsa mot en examen med samhällsvetenskaplig, ekonomisk, humanistisk eller estetisk inriktning kommer du nu att läsa mot inriktningen Samhällsvetenskap och humaniora. Har du tidigare planerat att läsa mot en examen med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning kommer du istället att läsa mot inriktningen Naturvetenskap och teknik.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning Länk till annan webbplats.

Har du frågor om hur de nya reglerna påverkar dina studier och om du behöver göra ändringar i din studieplan är du välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Sigtuna kompetenscenter.

Gymnasiearbete ersätts av komvuxarbete

Gymnasiearbetet utgår och ersätts av ett komvuxarbete. Komvuxarbetet införs från och med den 1 juli 2021.

Du som har godkänt betyg i gymnasiearbetet innan den 1 juli 2021 ska ha med gymnasiearbetet i din examen på komvux. Du som inte har godkänt betyg i gymnasiearbetet före den 1 juli ska läsa komvuxarbete och det betyget ska sedan ingå i din gymnasieexamen.

Till dig som är elev i Sigtuna kommuns vuxenutbildning

Vuxenutbildningens undervisning
genomförs på distans

Folkhälsomyndigheten har gått ut med en stark rekommendation att vuxenutbildning i hela landet ska genomföras på distans. Detta med anledning av Coronaviruset. Sigtuna kommun har därför uppmanat alla skolor att erbjuda undervisning på distans från och med 18 mars 2020 tills vidare.

Information om hur undervisningen ska genomföras kommer du att få via din skola.

Om du har frågor kan du kontakta Sigtuna kompetenscenter på kontaktcenter@sigtuna.se

Ansökan

Du kan ansöka till vuxenutbildningen via vår webbansökan. Klicka på länken nedan för att ansöka till våra kurser på grundläggande- eller gymnasial nivå eller till våra yrkesutbildningar

Ansök till kurser i webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökningstider

Kurstart

Sista ansökningsdag- Gymnasiala kurser

Sista ansökningsdag - Grundläggande kurser

9 januari 2023

13 november 2022 (stängd)

18 december 2022 (stängd)

13 februari 2023

18 december 2022 (stängd)

22 januari 2023

20 mars 2023

22 januari 2023

26 februari 2023

24 april 2023

26 februari 2023

2 april 2023

29 maj 2023

2 april 2023

7 maj 2023

Ansökningar efter att ansökningstiden gått ut

Vi tar inte emot ansökningar när ansökningstiden har gått ut. För våra kurser på gymnasial nivå finns det inte någon reservantagning

Utbildning på olika nivåer

Inom vuxenutbildningen finns det utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Inom vuenutbildningen finns även svenska för invandrare, SFI. Du kan läsa mer om respektive utbildning i flikarna nedan.

Kurser på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå är till för dig som saknar utbildning från grundskolan. Varje kurs är uppdelad i delkurser. Är du osäker på vilken delkurs du ska starta på kan du göra ett nivåtest. Om du inte har svenska som modersmål ska du ha läst SFI D eller gjort nivåtest.

Kurser på gymnasial nivå

Kurser på gymnasienivå finns som enstaka kurser och som hela kurspaket. Vi har även kurspaket i form av lärlingsutbildningar. Då är du till största delen på en arbetsplats.

Vi har yrkesutbildningar inom:

 • bygg- och anläggning, till exempel golvläggare och målare
 • barn- och fritid, till exempel barnskötare och väktare
 • el- och energi, till exempel larmtekniker och nätverkstekniker
 • fordon- och transport, till exempel yrkesförare för buss eller lastbil
 • handel- och administration, till exempel administratör och inköpsassistent
 • hantverk, till exempel låssmed, florist och frisör
 • hotell- och turism, till exempel hotellreceptionist och reseledare
 • restaurang- och livsmedel, till exempel kock och bagare/konditor
 • vvs- och fastighet, till exempel fastighetsskötare och vvs-montör
 • vård- och omsorg, till exempel undersköterska inom äldreomsorg eller psykiatri

Kan jag få hjälp med min ansökan till vuxenutbildningen?

Du som redan studerar på en skola inom vuxenutbildningen ska i första hand kontakta din skola för att få hjälp med din ansökan och studievägledning.

Du som är ny inom vuxenutbildningen och är folkbokförd i Sigtuna kommun kan vända dig till Sigtuna kompetenscenter för studievägledning och studieplanering.

Utbildning i en annan kommun

Om du vill söka till en utbildning som inte finns i vår webbkatalog, måste din ansökan först handläggas och godkännas av Sigtuna kommun. Om Sigtuna kommun erbjuder samma kurs, ska du uppge orsaken till att du söker till annan kommun. Bifoga ett arbetsgivarintyg om anledningen är att du arbetar på annan ort.

Tänk också på att du bara kan söka utbildning som anordnas av en kommun. Du kan inte söka direkt till en privat anordnare.

På grund av handläggningstiden behöver vi din ansökan i god tid före kursstart, men senast kursens sista ansökningsdag.

Ansökan

 • Fyll i en ansökan för avsedd utbildning. Ansökan hittar du på respektive kommuns hemsida.
 • I ansökan ska du tydligt tala om syfte och mål med utbildningen. Om du läser mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du uppge detta. Detsamma gäller om du läser för att behörighetskomplettera till högre studier.
 • Uppge vilken utbildning kompletteringen avser och namnet på utbildningsanordnaren. Dessa uppgifter är viktiga för att vi ska kunna hantera din ansökan korrekt.

Följande ska skickas med i ansökan

 • Papperskopior på tidigare betyg, även betyg från Arlanda komvux
 • Om du har en bedömning av en tidigare utländsk utbildning från UHR/VHS
 • Saknar du betyg kan vi även godkänna resultat av nivåtest

Observera att vi endast behandlar fullständiga ansökningar.

Ansökan ska skrivas ut och lämnas till oss direkt eller skickas in per post. Då skickar du ansökan till:

Sigtuna Kommun
Sigtuna kompetenscenter
195 85 MÄRSTA

Komplettera din ansökan med dina betyg

För att din ansökan ska bli komplett måste du ladda upp betyg från tidigare studier, undantaget betyg som du har fått från vuxenutbildningen i Sigtuna.

Har du fått en bedömning av en utländsk gymnasieutbildning från UHR, ska den bifogas ansökan. Dokumenten ska skannas till ansökan senast en vecka efter det att ansökan är gjord.

Om du läser mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du göra en studieplanering med någon av våra studievägledare. Du bokar tid genom att maila kontaktcenter@sigtuna.se.Boka gärna en tid i god tid före ansökningsperioden

Vem får läsa inom vuxenutbildningen?

Behörighet

För att kunna studera inom vuxenutbildningen behöver du vara behörig.

20 år eller slutfört gymnasium
Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år. Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, och i så fall beslutar rektor.

Folkbokförd i Sigtuna kommun
Du ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i Sigtuna kommun. Annars måste du lämna ansökan till din hemkommun som kan bevilja utbildningen. Undantag kan göras om du är bosatt i annat nordiskt land.

Du får inte läsa det du redan kan
En förutsättning är att du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg i ett ämne hänvisas till att göra en prövning om syftet är att höja betyget.

Du ska ha förutsättningar att klara utbildningen
Vilken nivå kan du börja på? I lagtexten står att du ska ha "förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen". Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen.

Rätt till studier på vuxenutbildningen

Behörighet innebär inte automatiskt att du får en plats. Urval kan göras, se nedan. I vissa fall har du dock laglig rätt att läsa. Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom komvux för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast för en utbildning i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Urval - vem får plats?

Urval ska inte göras om du har rätt att delta enligt texten ovan.

Om platserna därefter inte räcker till alla görs ett urval baserat på de uppgifter du lämnar i ansökan.

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som

 1. Önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 2. Behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering.
 3. Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.