Ansökan till vuxenutbildning

Du som uppfyller kraven för att ansöka till grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning skickar enkelt in din ansökan på webben. I vissa fall behöver du skicka in din ansökan på papper till oss. Du som uppfyller kraven för att anmäla dig till SFI är välkommen att besöka oss under våra drop-in tider. Inom alla vuxenutbildningens delar startar nya kurser flera gånger om året.

Ansökan till grundläggande och gymnasial nivå

Du kan ansöka till vuxenutbildningen med vår webbansökan. Klicka på länken nedan för att ansöka till våra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå eller till våra yrkesutbildningar.

(Ansökan till yrkeshögskoleutbildningen Internationell speditör görs direkt på webbplatsen Länk till annan webbplats.. Klicka på YH-antagning.)

Så här ansöker du

Se en kort film om vad du kan göra i vår webbansökan. (3 min 48 sek)

Du gör din ansökan till vuxenutbildning i Sigtuna kommun i vår webbtjänst Alvis. Du kan se filmen med textning på sex olika språk: engelska, arabiska, urdu, farsi, somaliska och tigrinska.

Se en film om hur du gör en ansökan steg för steg. (10 min 42 sek)

Du gör din ansökan till vuxenutbildning i Sigtuna kommun i vår webbtjänst Alvis. Här får du tips om hur du fyller i uppgifterna på rätt sätt. Du kan se filmen med textning på sex olika språk: engelska, arabiska, urdu, farsi, somaliska och tigrinska.

Behöver du hjälp med ansökan?

Ska du göra en ansökan till grundläggande eller gymnasial utbildning kan du också få hjälp på Sigtuna kompetenscenter. Titta på filmen ovan och prova först själv, men om du inte klarar av det på egen hand är du välkommen att besöka oss för hjälp:

Öppettider Raisiogatan 1

Drop in för hjälp med ansökan till grundläggande och gymnasial utbildning

Måndag: klockan 09.30-11.30
Fredag: klockan 09.30-11.30

Nivåtest till kurser i matematik

När du ansöker till en kurs i matematik på gymnasial nivå kan du behöva göra ett nivåtest. Testet ska visa om du har tillräckliga förkunskaper för att klara kursen du har sökt. Tillräckliga kunskaper ska motsvara den underliggande kursen.

Anledningen till att vi infört nivåtest i matematik på gymnasial nivå är att en relativt stor andel av eleverna inte når godkänt betyg och många avbryter sina studier i matematik. Vi vill att flera elever ska lyckas med sina studier!

Om du behöver göra ett nivåtest får du information om det efter att du har sökt kursen, även information om hur du ska göra för att boka tid för nivåtest. Även du som har ett godkänt betyg på en underliggande kurs kan behöva göra ett nivåtest om det är mer än ett år sedan du läste kursen.

Om nivåtestet visar att du saknar kunskaper för att klara matematikkursen du har sökt kan du först behöva repetera underliggande kurs.

Ansökningstider för grundläggande och gymnasial nivå

I webbtjänsten Alvis Länk till annan webbplats. finns sista ansökningsdag och kursstart angiven för varje kurs. Vi tar inte emot sena anmälningar. För våra kurser på gymnasial nivå finns det inte någon reservantagning.

Vem får studera på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning?

För att ha rätt att studera grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska du uppfylla dessa krav:

 • Du är minst 20 år eller har slutfört gymnasium
  Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år. Om du har slutfört gymnasiet med gymnasieexamen eller studiebevis är du behörig även om du är yngre än 20 år.
 • Du är folkbokförd i Sigtuna kommun
  Du ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i Sigtuna kommun. Annars måste du lämna ansökan till din hemkommun som fattar beslut om godkännande eller avslag.
 • Du vill läsa mot en examen/slutbetyg för att få en fullständig gymnasieutbildning
 • Du behöver läsa kurser för att få grundläggande eller särskild behörighet till högre studier
 • Du saknar godkända betyg i ett ämne som du har läst
  Om du inte har godkända betyg i ett ämne kan du få läsa om kursen. Om du däremot redan har ett godkänt betyg i ämnet, men vill höja det, så kan du få göra en prövning och på så sätt få möjlighet till ett högre betyg.
 • Du ska ha förutsättningar att klara utbildningen
  Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen. Du behöver också ha förutsättningar i form av bland annat studieförmåga och tid att avsätta för dina studier.

Urval - vem får plats?

Om du uppfyller kraven ovan har du rätt att studera på vuxenutbildningen. Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande på gymnasial nivå gör vi ett urval baserat på kriterierna i “Förordning om vuxenutbildning” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så här står det i förordningen: Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Enligt VuxF (2011:1108) 3 kap. 7 § ska företräde ges, i den ordning som anges nedan, till den som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande
1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
3. är eller riskerar att bli arbetslös,
4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Anmälan till Svenska för invandrare, SFI

Vill du göra en anmälan till SFI är du välkommen att besöka oss:

Öppettider Raisiogatan 1

Drop in för anmälan till SFI
Tisdag: klockan 09.30-11.30 och 13.30-15.30
Onsdag: klockan 09.30-11.30
Torsdag: klockan 09.30-11.30

Öppettider mötesplatsen i Valsta centrum, Mjölnergatan 26

SFI-frågor och hjälp med ansökan till SFI på mötesplatsen
i Valsta centrum, Mjölnergatan 26
Tisdag kl. 09.00-11.30 och 13.00-15.30

Vem får studera på SFI?

För att ha rätt att studera SFI i Sigtuna kommun ska du uppfylla dessa krav:

 • Du har fyllt 16 år och ansöker eller börjar studera efter 1 juli det år du fyller 16.
 • Du har inte kunskaper i svenska.
 • Du är folkbokförd i Sigtuna kommun.
 • Du har fått ett personnummer,
  -eller du är medborgare i EU/EES eller Schweiz och har ett samordningsnummer
  -eller du är medborgare i EU/EES eller Schweiz utan personnummer eller samordningsnummer.
Vägskyltar som pekar mot Märsta och Stockholm.

Foto: Mostphotos

Utbildning i en annan kommun

Om du vill söka till en utbildning som inte finns i vår webbkatalog, måste din ansökan först handläggas och godkännas av Sigtuna kommun. Om Sigtuna kommun erbjuder samma kurs, ska du uppge orsaken till att du söker till annan kommun. Tänk på att du bara kan söka utbildning som anordnas av en kommun. Du kan inte söka direkt till en privat anordnare.

På grund av handläggningstiden behöver vi din ansökan i god tid före kursstart, men senast kursens sista ansökningsdag.

Ansökan till utbildning i annan kommun

 • Fyll i en ansökan för utbildningen du vill gå. Ansökan hittar du på respektive kommuns hemsida.
 • I ansökan ska du tydligt tala om syfte och mål med utbildningen. Om du läser mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du uppge detta. Detsamma gäller om du läser för att komplettera din behörighet till högre studier.
 • Uppge vilken utbildning som du vill komplettera din behörighet till och namnet på utbildningsanordnaren. Dessa uppgifter är viktiga för att vi ska kunna hantera din ansökan korrekt.

Detta ska också skickas med i ansökan:

 • Papperskopior på tidigare betyg, även betyg från Arlanda komvux
  Om du har en tidigare utländsk utbildning, skicka med kopia på bedömning från UHR/VHS
 • Om du saknar betyg kan vi även godkänna resultat från nivåtest.

Observera att vi bara kan behandla fullständiga ansökningar. Ansökan ska skrivas ut och lämnas till oss direkt eller skickas in per post.

Sigtuna kompetenscenter
Raisiogatan 1-27
195 30 MÄRSTA

Ansökan till Lärvux

Du ansöker till Lärvux genom att fylla i denna blankett Word, 69.7 kB.

När du har fyllt i ansökan ska du lämna den till Sigtuna kompetenscenter tillsammans med en kopia av dina betyg. Det går också bra att skicka ansökan och betyg per post till:

Sigtuna Kompetenscenter
Raisiogatan 1-27
195 30 Märsta

Ansökan till Lärvux i annan kommun

 • Fyll i en ansökan för utbildningen du vill gå. Ansökan hittar du på respektive kommuns hemsida.
 • I ansökan ska du tydligt tala om syfte och mål med utbildningen.

Detta ska också skickas med i ansökan:
Papperskopior på tidigare betyg, även betyg från Arlanda komvux och Arlanda gymnasiet

Ansökan ska skrivas ut och lämnas till oss direkt eller skickas in per post.

Sigtuna kompetenscenter
Raisiogatan 1-27
195 30 MÄRSTA

Behöver du hjälp med ansökan?

Ska du göra en ansökan till grundläggande eller gymnasial utbildning kan du få hjälp på Sigtuna kompetenscenter, när du gör din ansökan. Prova först själv, men om du inte klarar av det på egen hand är du välkommen att besöka oss under våra drop-in tider.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.