Ansökan till vuxenutbildning

Du som uppfyller kraven för att ansöka till SFI, grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning skickar enkelt in din ansökan på webben. Inom alla vuxenutbildningens delar startar nya kurser flera gånger om året.

Ansökan till grundläggande och gymnasial nivå

Du kan ansöka till vuxenutbildningen med vår webbansökan. Klicka på länken nedan för att ansöka till våra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå eller till våra yrkesutbildningar.

Vilken studietakt (heltid/deltid) och i vilken studieform (klassrum/distans) du kan studera beror på dina individuella förutsättningar under studierna. Sigtuna kompetenscenter gör individuella bedömningar vid behandling av din ansökan. Behöver du hjälp med att planera dina studier är du välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Sigtuna kompetenscenter.

Ansökan till vuxenutbildning - självservice

Du som uppfyller kraven för att ansöka till SFI, grundläggade eller gymnasial vuxenutbildning skickar enkelt in din ansökan på webben:

Ansökan grundläggade/gymnasial vuxenutbildning (fristående kurser och yrkesutbildning) Länk till annan webbplats.

Ansökan sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du stöd i att göra din ansökan är du välkommen till självservice så talar vi om hur du gör.

Ansökningsdatum

Webbansökan för kurser som startar från 2024-07-01 öppnar 2024-04-01

Kursstart

Sista ansökningsdag
Gymnasiala kurser

Sista ansökningsdag
Grundläggande kurser

2024-03-18

2024-01-21 (stängd)

2024-02-25

2024-04-22

2024-02-25

2024-03-31

2024-05-27

2024-03-31

2024-05-05

2024-07-01

2024-05-05

2024-06-09

2024-08-05

2024-06-09

2024-07-14

2024-09-09

2024-07-14

2024-08-18

2024-10-14

2024-08-18

2024-09-22

2024-11-18

2024-09-22

2024-10-27

Yrkesförarutbildning - buss och lastbil

Yrkesförarutbildning erbjuds i samarbete med flera andra kommuner med Norrtälje som samordnar utbildningen och ansvarar för handläggning och antagning. Ansökan till yrkesförarutbildning (buss och lastbil) gör du därför på en särskild webbsida:

Ansökan yrkesförarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här ansöker du

Se en kort film om vad du kan göra i vår webbansökan. (3 min 48 sek)

Du gör din ansökan till vuxenutbildning i Sigtuna kommun i vår webbtjänst Alvis.

Se filmen med textning på sex olika språk: engelska, arabiska, urdu, farsi, somaliska och tigrinska

Se en film om hur du gör en ansökan steg för steg. (10 min 42 sek)

Du gör din ansökan till vuxenutbildning i Sigtuna kommun i vår webbtjänst Alvis. Här får du tips om hur du fyller i uppgifterna på rätt sätt.

Se filmen med textning på sex olika språk: engelska, arabiska, urdu, farsi, somaliska och tigrinska

Behöver du hjälp med ansökan?

Ska du göra en ansökan till grundläggande eller gymnasial utbildning kan du få stöd i att göra din ansökan. Titta på filmen här ovan och prova först själv, men om du inte klarar av det på egen hand är du välkommen att besöka självservice så talar vi om hur du gör.

Se öppettider under kontakt och öppettider Öppnas i nytt fönster.

Nivåtest till kurser i matematik

När du ansöker till en kurs i matematik på gymnasial nivå kan du behöva göra ett nivåtest. Testet ska visa om du har tillräckliga förkunskaper för att klara kursen du har sökt. Tillräckliga kunskaper ska motsvara den underliggande kursen.

Anledningen till att vi infört nivåtest i matematik på gymnasial nivå är att en relativt stor andel av eleverna inte når godkänt betyg och många avbryter sina studier i matematik. Vi vill att flera elever ska lyckas med sina studier!

Om du behöver göra ett nivåtest får du information om det efter att du har sökt kursen, även information om hur du ska göra för att boka tid för nivåtest. Även du som har ett godkänt betyg på en underliggande kurs kan behöva göra ett nivåtest om det är mer än ett år sedan du läste kursen.

Om nivåtestet visar att du saknar kunskaper för att klara matematikkursen du har sökt kan du först behöva repetera underliggande kurs.

Ansökningstider för grundläggande och gymnasial nivå

I webbtjänsten Alvis finns sista ansökningsdag och kursstart angiven för varje kurs. Vi tar inte emot sena anmälningar. För våra kurser på gymnasial nivå finns det inte någon reservantagning.

Webbtjänsten Alvis Länk till annan webbplats.

Vem får studera på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning?

För att ha rätt att studera grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska du uppfylla dessa krav:

 • Du är minst 20 år eller har slutfört gymnasium
  Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år. Om du har slutfört gymnasiet med gymnasieexamen eller studiebevis är du behörig även om du är yngre än 20 år.
 • Du är folkbokförd i Sigtuna kommun
  Du ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i Sigtuna kommun. Annars måste du lämna ansökan till din hemkommun som fattar beslut om godkännande eller avslag.
 • Du vill läsa mot en examen/slutbetyg för att få en fullständig gymnasieutbildning
 • Du behöver läsa kurser för att få grundläggande eller särskild behörighet till högre studier
 • Du saknar godkända betyg i ett ämne som du har läst
  Om du inte har godkända betyg i ett ämne kan du få läsa om kursen. Om du däremot redan har ett godkänt betyg i ämnet, men vill höja det, så kan du få göra en prövning* och på så sätt få möjlighet till ett högre betyg.
 • Du ska ha förutsättningar att klara utbildningen
  Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen. Du behöver också ha förutsättningar i form av bland annat studieförmåga och tid att avsätta för dina studier.

*Om prövningar

Urval - vem får plats?

Om du uppfyller kraven ovan har du rätt att studera på vuxenutbildningen. Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande på gymnasial nivå gör vi ett urval baserat på kriterierna i “Förordning om vuxenutbildning”.

Se kriterierna i förordning om vuxenutbildning hos riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du fått betyget F två gånger i samma kurs. Då beviljas du inte att läsa kursen igen. Då hänvisas du till prövning.

Om prövningar

Anmälan till Svenska för invandrare, Sfi

Ansök här till sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp med ansökan till sfi är du välkommen att besöka oss, se öppettider under kontakt och öppettider. Öppnas i nytt fönster.

Vem får studera på sfi?

För att ha rätt att studera sfi i Sigtuna kommun ska du uppfylla dessa krav:

 • Du har fyllt 16 år och ansöker eller börjar studera efter 1 juli det år du fyller 16.
 • Du har inte kunskaper i svenska.
 • Du är folkbokförd i Sigtuna kommun.
 • Du har fått ett personnummer,
  -eller du är medborgare i EU/EES eller Schweiz och har ett samordningsnummer
  -eller du är medborgare i EU/EES eller Schweiz utan personnummer eller samordningsnummer.
Vägskyltar som pekar mot Märsta och Stockholm.

Foto: Mostphotos

Utbildning i en annan kommun

Om du vill söka till en utbildning som inte finns i vår webbkatalog, måste din ansökan först handläggas och godkännas av Sigtuna kommun. Om Sigtuna kommun erbjuder samma kurs, ska du uppge orsaken till att du söker till annan kommun. Tänk på att du bara kan söka utbildning som anordnas av en kommun. Du kan inte söka direkt till en privat anordnare.

På grund av handläggningstiden behöver vi din ansökan i god tid före kursstart, men senast kursens sista ansökningsdag.

Ansökan till utbildning i annan kommun

 • Fyll i en ansökan för utbildningen du vill gå. Ansökan hittar du på respektive kommuns hemsida.
 • I ansökan ska du tydligt tala om syfte och mål med utbildningen. Om du läser mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du uppge detta. Detsamma gäller om du läser för att komplettera din behörighet till högre studier.
 • Uppge vilken utbildning som du vill komplettera din behörighet till och namnet på utbildningsanordnaren. Dessa uppgifter är viktiga för att vi ska kunna hantera din ansökan korrekt.

Detta ska också skickas med i ansökan:

 • Papperskopior på tidigare betyg, även betyg från Arlanda komvux
  Om du har en tidigare utländsk utbildning, skicka med kopia på bedömning från UHR/VHS
 • Om du saknar betyg kan vi även godkänna resultat från nivåtest.

Observera att vi bara kan behandla fullständiga ansökningar. Ansökan ska skrivas ut och lämnas till oss direkt eller skickas in per post, se adress under kontakt och öppettider.

Ansökan till Lärvux

Du som är folkbokförd i Sigtuna kommun ansöker till Lärvux, komvux som anpassad vuxenutbildning, genom att fylla i en blankett.

Blankett för ansökan till Lärvux i Sigtuna kommun Pdf, 628.6 kB, öppnas i nytt fönster.

När du har fyllt i ansökan ska du lämna den till Sigtuna kompetenscenter på Raisiogatan 1 tillsammans med en kopia av dina betyg. Det går också bra att skicka ansökan och betyg per post, se adress under kontakt och öppettider.

Ansökan för dig i annan kommun

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Sigtuna kommun ska du i stället använda denna blankett och skicka in den till din egen kommun. Din kommun beslutar om de betalar för utbildningen du vill gå och skickar sedan blanketten vidare till oss.

Blankett för ansökan till Lärvux i Sigtuna kommun, folkbokförd i annan kommun Pdf, 682.6 kB.

Ansökan till Lärvux i annan kommun

Fyll i en ansökan för utbildningen du vill gå. Ansökan hittar du på respektive kommuns webbplats. I ansökan ska du tydligt tala om varför du vill gå utbildningen och vilket mål du har. Ansökan ska skrivas ut och lämnas till oss direkt eller skickas in per post.

Du ska också skicka med papperskopior på tidigare betyg i ansökan. Det gäller också betyg som du kanske har från Arlanda komvux eller Arlandagymnasiet.

Lämna din ansökan till oss på Raisiogatan 1 i Märsta, eller skicka den per post, se adress under kontakt och öppettider.

Behöver du hjälp med ansökan?

Ska du göra en ansökan till grundläggande eller gymnasial utbildning kan du få hjälp på Sigtuna kompetenscenter, när du gör din ansökan. Prova först själv, men om du inte klarar av det på egen hand är du välkommen att besöka oss under våra drop-in tider.

Frågor & svar om vuxenutbildning

Vad är komvux?

Den kommunala vuxenutbildningen omfattar:

 • Svenska för invandrare, sfi
 • Grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolans nivå
 • Gymnasial vuxenutbildning som motsvarar gymnasieskolans nivå
 • Lärvux som vänder sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller som har en förvärvad hjärnskada

Komvux är till för dig som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet, och för dig som behöver komplettera dina betyg för att ansöka till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Vem får studera på komvux Sigtuna?

Du ska vara folkbokförd i Sigtuna kommun. Du kan studera på komvux som tidigast från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Undantag för dig som har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan. Då kan du börja tidigare.

Du kan studera sfi från och med 1 juli det år du fyller 16 år, ha personnummer från Skatteverket och vara folkbokförd i Sigtuna kommun eller vara EU/EES medborgare och bo i Sigtuna kommun.

Kostar det något att studera inom vuxenutbildningen?

Kostnaden för utbildningen finansieras genom skattemedel. Du måste däremot betala för läroböcker och kopieringsavgift, egen dator och resor till och från skolan. Undantag för sfi där du får låna läroböcker av skolan

Hur ansöker jag till en utbildning?

Ansökan ska du göra i vår webbansökan. Du ska börja med att skapa ett studerandekonto, och därefter kan du göra ansökan.

Kan jag få hjälp med att göra ansökan?

Vi har öppet i självservice vissa tider varje vecka. Om du är osäker på vilka kurser som du ska läsa är du välkommen att diskutera detta med en studie- och yrkesvägledare.

Kan jag ansöka efter sista ansökningsdag?

Nej, vi tar inte emot sena ansökningar. Efter sista ansökningsdag är du välkommen att söka utbildningar med ett senare startdatum.

Hur lång är utbildningen?

Längden på utbildningen är olika beroende på vilken studietakt du väljer och hur omfattande utbildningen är. Kursen eller kurspaketet innehåller olika poäng.

Vilken studietakt ska jag välja?

Alla kurser omfattar en viss poäng. Kurserna kan också läsas på olika lång tid. Fundera på hur mycket tid du har för att studera. Om du till exempel väljer att studera på heltid, innebär det att du ska kunna studera cirka 40 timmar/vecka oavsett om du studerar i klassrum eller på distans. Studietakten ser ut så här:

 • 100 % studietakt (heltid) = du läser 20 poäng/vecka
 • 75 % studietakt = du läser 15-19 poäng/vecka
 • 50 % studietakt = du läser 10-14 poäng/vecka
 • 25 % studietakt = du läser 5-9 poäng/vecka

Vilka betyg ska jag skicka in?

Du ska skicka in alla tidigare betyg du har från svensk skola. Det kan vara betyg från grundskola, gymnasieskola eller högre utbildning. Har du en värdering av ett utländskt betyg från UHR får du gärna bifoga det till ansökan.

När kommer antagningsbeskedet?

Senast fyra veckor före kursstart kan du se om din ansökan har blivit godkänd eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad får du en kallelse eller ett antagningsbesked från skolan cirka två veckor före kursstart.

Om du inte har fått en kallelse av skolan kan du kontakta skolan direkt, men titta först i din mejl. Beskedet kan ha hamnat i skräpposten.

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?

Nej, du får inte läsa om en kurs som du redan har fått ett godkänt betyg i. Undantaget är ämnet matematik, beroende på vad ett nivåtest visar. Om du vill höja ditt betyg i något eller några ämnen kan du göra en prövning. Avgiften för en prövning är 500 kronor per kurs och betalas direkt till den skola där du vill göra prövningen.

Startar alltid utbildningen?

Ibland startar inte utbildningen på grund av att för få elever har sökt utbildningen. Om du får ett besked om att utbildningen inte startar ska du kontakta Sigtuna Kompetenscenter så fort som möjligt så att vi kan hitta kursen på en annan skola.

Vilken kurslitteratur ska jag ha?

Information om kurslitteratur får du från den skola som du har sökt till. Om du har frågor kring detta ska du kontakta skolan direkt. Kontaktuppgifter till skolorna hittar du i webbansökan, vux.sigtuna.se.

Vad är ett nivåtest?

Om du är osäker på vilka kunskaper du har i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik kan du göra ett nivåtest. Nivåtestresultatet är inte ett betyg utan visar en rekommenderad startnivå, alltså vilken kurs som kan vara lämplig för dig att börja med. Testet gör du hemifrån på distans och tar mellan två och fyra timmar beroende på ämne

Vem får göra nivåtest?

 • Du avser att studera på komvux och har gjort en ansökan
 • Bedömer vi att du behöver göra ett nivåtest får du ett meddelande om detta. I vissa fall kräver vi att du gör ett nivåtest även om du har ett godkänt betyg sedan tidigare
 • Du vill studera svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik.

Vad innebär det att läsa lärlingsutbildning?

En yrkesutbildning kan du i vissa fall även läsa som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning kan passa dig som tycker om att lära genom praktik hellre än teori. Det innebär att utbildningen till minst 70 % är på en arbetsplats. Vanligtvis är man fyra dagar på en arbetsplats och en dag i skolan. Betygen sätts av läraren på skolan i samråd med handledaren på arbetsplatsen. Din lärare följer regelbundet upp hur du utvecklar dina kunskaper och ser till att utbildningens mål följs.

Hur gör jag om jag vill tacka nej till en kurs?

Om du ännu inte har fått ett antagningsbesked från Sigtuna kompetenscenter, kan du gå in på ditt studerandekonto och sätta återbud på kursen. Om du däremot har fått ett antagningsbesked så ska du vända dig direkt till skolan som du har sökt till.

Hur gör jag om jag vill avbryta mina studier?

Om du vill göra avbrott i dina studier ska du meddela det till skolan där du studerar. Det är viktigt att du pratar med din lärare innan du avbryter studierna. Tänk på att ditt studiemedel från CSN påverkas när du gör ett studieavbrott. Observera också att om du har varit frånvarande i mer än tre veckor bedöms du inte vara studieaktiv och du avskrivs från kursen automatiskt.

Vem får göra prövning?

Du kan göra en prövning i ett ämne om du själv bedömer att du redan har goda kunskaper i ett ämne men saknar ett formellt betyg, eller om du vill höja ett betyg i en redan betygsatt kurs. Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs, och betalas direkt till skolan som du vill göra prövningen hos. Har du avslutat kursen inom vuxenutbildningen och fått betyget F eller IG kostar det inget för dig att göra en prövning i kursen. Det går inte att ansökan om studiemedel hos CSN vid en prövning.

Hur går en prövning till?

En prövning innebär att du bedöms och betygssätts på en hel kurs. Det ingår ingen undervisning eller lärarhandledning inför en prövning. När du har anmält dig till en prövning hos en skola får du information om hur prövningen är upplagd, vilka moment som ingår samt en rekommendation på kurslitteratur. Prövningen består ofta av både en muntlig och en skriftlig del samt laborationer i ämnena biologi, kemi och fysik.

Kan jag ansöka till annan kommun?

Ja, du kan söka utbildning i annan kommun. Ansökan ska du skriva ut och skicka eller lämna till oss tillsammans med kopior på tidigare betyg. I ansökan ska du tydligt tala om syfte och mål med utbildningen och varför du söker till en annan kommun. Är det på grund av arbete ska du även skicka med ett arbetsgivarintyg. Observera att ansökan måste vara komplett för att vi ska kunna behandla den och att ansökan ska lämnas in till oss i god tid före kursstart.

Hur får jag mina betyg?

Logga in på ditt studerandekonto och gå till fliken beställ betyg. Om du vill ta ut en gymnasieexamen eller ett slutbetyg ska du kontakta Sigtuna Kompetenscenter. Observera att skolan har två veckor på sig att registrera ett kursbetyg efter avslutad kurs. Därefter ska betyget registreras hos Sigtuna kompetenscenter. Räkna därför med en handläggningstid på tre till fyra veckor.

Kan jag ta ut ett slutbetyg från komvux?

Ett slutbetyg från komvux kan utfärdas senast 1 juli 2025.

Hur tar jag ut en gymnasieexamen eller slutbetyg?

Du ska i god tid kontakta studievägledningen på Sigtuna kompetenscenter och berätta att du vill ta ut ett examensbevis eller slutbetyg från Komvux. Vi behöver se tidigare betyg i original eller som vidimerad kopia, och vi sammanställer därefter alla betyg i samråd med dig. Sedan utfärdar vi en examen.

Registreras betygen hos antagning.se?

Vi skickar regelbundet enstaka betyg, slutbetyg och gymnasieexamen till den nationella betygsdatabasen BEDA, men du har själv ansvar för att betygen är registrerade när du till exempel söker in till högskola/universitet (antagning.se). Om du ser att betygen inte är registrerade på ditt konto måste du själv ladda upp betygen på antagning.se.

Hur bokar jag ett samtal hos studievägledare?

Du som redan studerar vid någon av våra skolor tar kontakt med studie- och yrkesvägledaren på skolan. Om du ännu inte studerar på komvux är du välkommen att kontakta oss under telefontid eller på mejl så bokar vi in ett samtal.

Kan jag ansöka om studiemedel, CSN, vid studier på komvux?

Du som studerar på grundläggande eller gymnasial nivå inom vuxenutbildningen kan ansöka om studiemedel (lån och/eller bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du kan ansöka om studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 år. För att kunna söka studiemedel måste du studera med en studietakt på minst halvtid, 50 %, under minst tre veckor. Du som studerar svenska för invandrare, sfi, kan inte ansöka om studiemedel.

Vilket stöd i undervisningen kan jag få på komvux?

På komvux kan du få stöd i undervisningen om du behöver det. Du kanske har svårt att koncentrera dig eller extra svårt att läsa, skriva eller räkna. Vi erbjuder också hjälp i studierna i vårt lärcentrum. Du kan kryssa i rutan ”Behov av extra stöd” när du ansöker till komvux. Du kan också kontakta oss, så berättar vi mer och hjälper dig vidare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.