SFI, Svenska för invandrare - Swedish for immigrants

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du övar också på att använda språket i din vardag och i ett framtida jobb. All undervisning är gratis.

Please click on "SFI, Swedish for immigrants" in the list below for information in English.

Anmälan SFI

Vill du göra en anmälan till SFI är du välkommen att besöka oss:

Öppettider Raisiogatan 1

Tisdag: klockan 15.00-17.00
Onsdag: klockan 09.30-11.30
Torsdag: klockan 09.30-11.30 och 13.30-15.30

Öppettider Mötesplatsen i Valsta centrum, Mjölnergatan 26

Tisdag och torsdag: klockan 09.30-11.30 och 13.00-15.30

Vem får läsa på SFI?

För att ha rätt att studera sfi i Sigtuna kommun ska du uppfylla dessa krav:

 • Du har fyllt 16 år och ansöker eller börjar studera efter 1 juli det år du fyller 16.
 • Du har inte kunskaper i svenska.
 • Du är folkbokförd i Sigtuna kommun.
 • Du har fått ett personnummer,
 • eller är medborgare i EU/EES eller Schweiz och har ett samordningsnummer,
 • eller är medborgare i EU/EES eller Schweiz utan personnummer eller samordningsnummer.

SFI-undervisning på olika nivåer

SFI-undervisningen ges på flera olika nivåer och är indelade i fyra kurser (A, B, C, D). Vilken nivå du hamnar på beror på din utbildningsbakgrund och dina språkkunskaper. Kurserna är anpassade för dig så här:

De här kurserna behöver du gå

Tidigare skolgång i ditt hemland

Kurs

Kurs

Kurs

Kurs

Studieväg

Ingen eller kort skolgång

A

B

C

D

studieväg 1

7-12 års skolgång


B

C

D

studieväg 2

Mer än 12 års skolgångC

D

studieväg 3

Hur lång är en SFI-kurs?

Om du studerar dagtid är du i skolan 15 timmar per vecka. Studerar du på kvällen är du i skolan minst 6 timmar per vecka. Det finns inga lov på SFI, utan skolan har öppet året runt.

Så här långa är sfi-kurserna

Snittid

Kurs A

Kurs B

Kurs C

Kurs D

Studieväg 1

22 veckor

35 veckor

27 veckor

21 veckor

Studieväg 2


21 veckor

23 veckor

17 veckor

Studieväg 319 veckor

15 veckor


Detta förväntas av dig

När du studerar SFI är det viktigt att du tar ansvar för dina studier så att du utvecklar dina kunskaper. Det här förväntar vi oss av dig:

 • Att du närvarar på dina lektioner.
 • Att du är aktiv under lektionerna (ställ frågor, prata, gör uppgifter, visa att du är delaktig).
 • Att du studerar hemma efter skolan (uppgifter och läxor).
 • Att du pratar med din lärare om det är något i skolan du inte förstår.

Sfx - Svenska för yrkesutbildade

För att ta vara på kunskap och erfarenhet hos invandrade och flyktingar som kommer till Sverige har specialiserade så kallade Sfx-utbildningar tagits fram. Sfx riktar sig till personer som redan har yrkeserfarenhet eller utbildning från sitt hemland. Svenskundervisningen har fokus på yrkesspråket och den ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och det egna yrket fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Sfx erbjuder en yrkesinriktad språkutbildning där teori varvas med praktik.

För mer information besök Svenska för yrkesutbildade i Stockholms läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SFI Kombination

Du kan lära dig ett yrke och förbättra dina kunskaper i svenska språket samtidigt. Vissa yrkesutbildningar går att läsa i kombination med SFI-undervisning (svenska för invandrare) och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Då läser du både svenska språket och gymnasiala yrkeskurser.

Här kan du läsa mer om SFI Kombination.

Information om Sverige - webbportal för dig som är ny i Sverige

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna i Sverige har samlat nyttig information för dig som är ny i Sverige i en webbportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på flera språk. Bland annat tips på hur du kan träna på svenska på egen hand.

Hand som vilar på en uppslagen bok med svensk text.

Foto: Mostphotos/Patrik Borgenhard

SFI, Swedish for immi­grants

Swedish for immigrants (SFI) is an education for those who don't have Swedish as their first language. You will learn the basics of how to read and write in Swedish. You will also practice on using the language in your daily life and in your future work. The education is free.

Application

If you want to apply to SFI you are welcome to visit us during our drop in hours:
Tisdag: kl. 15.00-17.00
Onsdagar: kl. 09.30-11.30
Torsdagar: kl. 09.30-11.30 och 13.30-15.30

Who can study SFI?

This is what you need to fulfill to be entitled to study SFI in Sigtuna municipality:

 • You are at least 16 years old.
 • You don´t have knowledge in Swedish.
 • You have a home address in Sigtuna municipality.
 • You have received your personal id number.
 • Exception for SFI studies.
 • You are an EU/EES or Swiss citizen and have a co-ordination number.
  or, you are an EU/EES or Swiss citizen without personal identity number or co-ordination number.

Different levels of studying SFI

SFI is divided in different levels and into four courses, (A, B, C, D). You will be placed in a suitable level based on your educational background. You will also be placed depending on your knowledge in languages. The courses are adapted for you according to the following:

 • A-D (course of study 1) if you have no or short schooling from your home country.
 • B-D (course of study 2) if you have 7-12 years of schooling from your home country.
 • C-D (course of study 3) if you have a habit of studying and more than 12 years of schooling from your home country.

Sfx - Swedish for professionals

To take advantage of the knowledge and experience of immigrants and refugees who come to Sweden, specialized so-called Sfx education programs have been developed. Sfx is aimed at people who already have work experience/education from their home country. Swedish education on Sfx focuses on the vocational language and it also provides an opportunity to learn how the labor market and the profession work in Sweden. The purpose is to shorten the time for work or enterprise. Sfx offers a vocational language education where theory is intertwined with practice.

For more information enter the website of Swedish for professionals in Stockholm County Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Student aid

When you study at SFI level you cannot apply for economic aid for students.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.