Stöd i undervisningen

Du som behöver stöd i dina studier på vuxenutbildningen kan vända dig till Sigtuna kompetenscenter.

Behöver du stöd inför eller under dina studier är du välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Sigtuna kompetenscenter. Vi hjälper dig att ta fram förslag på anpassningar i undervisningen och att förmedla informationen till skolan där du ska studera. Anpassningarna är individuella och utgår från dina behov och förutsättningar.

Anpassningar i undervisningen kan till exempel vara:

  • anpassade läromedel
  • extra tydliga instruktioner
  • olika sätt att redovisa dina kunskaper på
  • förlängd provtid
  • stöd i att planera och strukturera dina studier.

På Sigtuna kompetenscenter vill vi hjälpa dig som behöver stöd i undervisningen att få så bra förutsättningar som möjligt när du börjar studera, så att du lyckas med dina studier.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.