Kurser och utbildningar

Inom vuxenutbildningen erbjuder vi utbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare (sfi). På gymnasial nivå finns yrkes- eller lärlingsutbildning, även i kombination med sfi och grundläggande svenska. Inom vuxenutbildningen erbjuder vi också studier på Lärvux, komvux som särskild utbildning.

Man med hörlurar som studerar vid sin dator.

Foto: Mostphotos

Kurser på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå är till för dig som saknar utbildning från grundskolan. Varje kurs är uppdelad i delkurser. Är du osäker på vilken delkurs du ska starta på kan du göra ett nivåtest. Om du inte har svenska som modersmål ska du ha läst Svenska för invandrare (sfi), kurs D, eller gjort nivåtest.

Se vilka kurser du kan välja i vår studieportal. Länk till annan webbplats.

Fristående kurser på gymnasial nivå

Kurser på gymnasienivå finns som enstaka kurser för dig som läser mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg eller för att få behörighet till högre studier. Behöver du hjälp med att planera dina studier är du välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Sigtuna kompetenscenter.

Se vilka kurser du kan välja i vår studieportal. Länk till annan webbplats.

Nya regler från 1 juli 2021

Nya regler för högskoleförberedande gymnasieexamen på komvux
Gymnasiearbete ersätts av komvuxarbete

Yrkesutbildning och lärlingsutbildning på gymnasial nivå

Du som funderar på en vuxenutbildning och har målet att jobba inom ett visst yrke kan få en utbildning som ger dig skräddarsydda kunskaper och mycket tid på en arbetsplats. Du kan kombinera en yrkesutbildning med SFI, eller göra utbildningen som lärling.

Yrkesutbildning

På gymnasial nivå finns många olika yrkesutbildningar. Då läser du ett paket av kurser som är sammansatta för att ge dig kunskaper och färdigheter inom ett visst yrke. Alla yrkesutbildningar innehåller minst 15 procent praktik, som kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Hur många veckor praktik som utbildningen innehåller beror på hur lång utbildningen är.

Se utbildningarna i vår studieportal Länk till annan webbplats., genom att visa Filter och välja Yrkesutbildningar och Gymnasial utbildning.

Vi erbjuder yrkesutbildningar inom bland annat:

  • bygg- och anläggning, till exempel golvläggare och målare
  • barn- och fritid, till exempel barnskötare och väktare
  • el- och energi, till exempel larmtekniker och nätverkstekniker
  • fordon- och transport, till exempel yrkesförare för buss eller lastbil
  • hantverk, till exempel låssmed, florist och frisör
  • hotell- och turism, till exempel hotellreceptionist och konferensvärd
  • restaurang- och livsmedel, till exempel kock och bagare/konditor
  • vvs- och fastighet, till exempel VVS-montör och fastighetstekniker
  • vård- och omsorg, till exempel undersköterska

Kombinationsutbildning

Vissa yrkesutbildningar går att läsa i kombination med Svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Då läser du svenska språket och gymnasiala yrkeskurser tillsammans. Dessa utbildningar erbjuds som klassrumsundervisning och går inte att läsa på distans. Utbildningarna innehåller praktik (APL), precis som övriga yrkes-utbildningar. I webbansökan Länk till annan webbplats. ser du vilka kombinationsutbildningar som du kan välja mellan.

Lärlingsutbildning

En yrkesutbildning kan du också läsa som lärlingsutbildning. Du läser samma kurser som den vanliga yrkesutbildningen, men den stora skillnaden är att du under en lärlingsutbildning är på en arbetsplats den största delen av studietiden (minst 70 procent). På arbetsplatsen har du en handledare som jobbar i yrket, som ger dig stöd i ditt lärande. Din lärare följer regelbundet upp hur du utvecklar dina kunskaper och ser till att de följer utbildningens mål. Vissa moment genomförs på arbetsplatsen och vissa i skolan.

Se lärlingsutbildningarna i vår studieportal Länk till annan webbplats., genom att visa Filter och välja Lärling under “studieform”.

Svenska för invandrare

Via Sigtuna Kompetenscenter kan du studera Svenska för invandrare (sfi) på olika nivåer beroende på dina förkunskaper och tidigare skolgång.

Lärvux

Genom Sigtuna Kompetenscenter erbjuder vi också Lärvux, komvux som särskild utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Händer som skriver på en dator.

Foto: Mostphotos

Nya regler för högskoleförberedande gymnasieexamen på komvux

Från och med den 1 juli 2021 kommer det att finnas två inriktningar för högskoleförberedande gymnasieexamen på komvux. Den ena är Samhällsvetenskap och humaniora och den andra är Naturvetenskap och teknik.

Har du tidigare planerat att läsa mot en examen med samhällsvetenskaplig, ekonomisk, humanistisk eller estetisk inriktning kommer du nu att läsa mot inriktningen Samhällsvetenskap och humaniora. Har du tidigare planerat att läsa mot en examen med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning kommer du istället att läsa mot inriktningen Naturvetenskap och teknik.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Har du frågor om hur de nya reglerna påverkar dina studier och om du behöver göra ändringar i din studieplan är du välkommen att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på Sigtuna kompetenscenter.

Gymnasiearbete ersätts av komvuxarbete

Gymnasiearbetet utgår och ersätts av ett komvuxarbete. Komvuxarbetet införs från och med den 1 juli 2021.

Du som har godkänt betyg i gymnasiearbetet innan den 1 juli 2021 ska ha med gymnasiearbetet i din examen på komvux. Du som inte har godkänt betyg i gymnasiearbetet före den 1 juli ska läsa komvuxarbete och det betyget ska sedan ingå i din gymnasieexamen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.