Lärvux

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada kan få studera på komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå genom Lärvux.

Vem får läsa på Lärvux?

Lärvux finns för dig som är 20 år eller äldre och som behöver stöd i dina studier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Du ska också uppfylla detta:

  • Du är folkbokförd i Sigtuna kommun
  • Du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kurser på olika nivåer

Lärvux erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Särskild utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge. Särskild utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen på nationella program i gymnasiesärskolan ska ge.

På Lärvux kan du studera i mindre grupp och med mycket stöd från lärare med specialpedagogisk kompetens.

Mer information finns på Lärvux hemsida i Sigtuna kommun.

Ansökan

Du ansöker till Lärvux genom att fylla i denna blankett Word, 69.7 kB.

När du har fyllt i ansökan ska du lämna den till Sigtuna kompetenscenter tillsammans med en kopia av dina betyg. Det går också bra att skicka ansökan och betyg per post till:
Sigtuna kompetenscenter
Raisiogatan 1-27
195 30 Märsta

Ansökan till Lärvux i annan kommun

Fyll i en ansökan för utbildningen du vill gå. Ansökan hittar du på respektive kommuns hemsida. I ansökan ska du tydligt tala om syfte och mål med utbildningen.

Detta ska också skickas med i ansökan:

  • Papperskopior på tidigare betyg, även betyg från Arlanda komvux och Arlanda gymnasiet

Ansökan ska skrivas ut och lämnas till oss direkt eller skickas in per post.

Sigtuna kompetenscenter
Raisiogatan 1-27
195 30 MÄRSTA

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.