Studieekonomi

När du studerar kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå kan du söka studiemedel via CSN. För studier på sfi kan du inte få studiemedel.

Studiebidrag och studielån från CSN

Du som studerar på kommunal vuxenutbildning kan få studiebidrag och studielån. På Centrala Studiestödsnämndens (CSN) hemsida Länk till annan webbplats. finns mer information om studiemedel. Där förklarar de också hur du ansöker om studiemedel Länk till annan webbplats..

Checklista för ansökan om studiemedel

Några saker är bra att känna till innan du gör din ansökan.

 • Skolans namn
  Ange alltid Sigtuna kompetenscenter i rubriken för skolans namn.
 • Studienivå
  Du kan studera på gymnasienivå eller på grundläggande nivå. Ibland läser man kurser på båda nivåerna samtidigt.
 • Studieperiod och studieomfattning (poäng)
  Du måste veta start- och slutdatum för dina kurser. Du måste också veta hur många poäng du ska läsa under den tid du ska studera. Mer information hittar du i din ansökan på webben Länk till annan webbplats..
  Om du är osäker, fråga skolan du har sökt till eller Sigtuna kompetenscenter.
 • Utbildningsbakgrund
  Om du är osäker på hur du ska fylla i din utbildningsbakgrund ska du kontakta CSN.
 • Eget ansvar
  Du ansvarar själv för att de uppgifter du lämnat i din ansökan är riktiga.

Studiestartsstöd

Med studiestartsstödet Länk till annan webbplats. kan du som är arbetslös komma igång med dina studier. Det är till för dig som har en kort utbildning och stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete.

Vem kan få studiestartsstöd?

Detta är några av villkoren som du måste uppfylla för att få studiestartstöd. Läs mer på CSNs hemsida Länk till annan webbplats..

 • Du är 25–60 år.
 • Du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
 • Du har en kort utbildning och har behov av en utbildning på grund- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du har inte haft studiemedel via CSN under de senaste tre åren.
 • Du måste studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information. Du ska få en handlingsplan utskriven som intygar att du är inskriven som arbetssökande. Därefter kontaktar du studievägledarna på Sigtuna kompetenscenter som hjälper dig med en studieplanering och ansökan till CSN.

Kommunen ska enligt Lag (2017:527) om studiestartsstöd samt Förordning (2017:532) om studiestartsstöd bedöma om den sökande bedöms ha kort utbildning och ett stort behov av utbildning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. CSN fattar sedan beslut utifrån övriga kriterier, om du har rätt till studiestartsstöd.

Studiestartsstödet gäller inte studier på SFI.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.