Läsårstider

Här hittar du viktiga datum som rör läsåren 2020 till 2022.

Elevernas läsår 2020/2021

Höstterminen 2020

Skolstart: måndag 17 augusti

Skolavslutning: fredag 18 december (termin förkortad med två dagar)

Vårterminen 2021

Skolstart: tisdag 12 januari

Skolavslutning: fredag 11 juni (termin förlängd med två dagar)

Lovdagar och studiedagar

Studiedag: 28 - 29 september

Höstlov: 26 oktober - 30 oktober (vecka 44)

Studiedag: 8 februari

Sportlov: 1 mars - 5 mars (vecka 9) 

Påsklov: 29 mars - 1 april (vecka 13) 

Klämdag: 14 maj

Lärarnas arbetsår 2020/2021

Höstterminen: 10 augusti - 22 december

Vårterminen: 11 januari - 15 juni

Tider för föräldramöten, planeringsdagar på förskola, fritidshem med mera hittar du på förskolornas och skolornas egna hemsidor.

Elevernas läsår 2021/2022

Höstterminen 2021

Skolstart: måndag 16 augusti

Skolavslutning: onsdag 22 december

Vårterminen 2022

Skolstart: tisdag 11 januari

Skolavslutning: fredag 10 juni

Lovdagar och studiedagar

Studiedag: 3 dagar ej fastställda

Höstlov: 1 november - 5 november (vecka 44)

Sportlov: 28 februari - 4 mars (vecka 9) 

Påsklov: 11 april - 14 april (vecka 15) 

Klämdag: 27 maj

Lärarnas arbetsår 2021/2022

Höstterminen: 9 augusti - 22 december

Vårterminen: 10 januari - 16 juni

Tider för föräldramöten, planeringsdagar på förskola, fritidshem med mera hittar du på förskolornas och skolornas egna hemsidor.

Ledighet utöver lov

Vill du att ditt barn ska vara ledigt andra dagar än de lovdagar som redan finns, måste du lämna in ledighetsansökan.

Även till barn i förskoleklass behövs det lämnas in ledighetsansökan eftersom den verksamheten är skolpliktig.

Tiden i skolan är obligatorisk från förskoleklass till och med årskurs 9. Om en elev behöver ledigt utöver loven och övriga lediga dagar behöver du som vårdnadshavare särskilt ansöka om det. En ansökan om ledighet behöver godkännas av skolan och ansökan bör göras i god tid innan ledigheten.

Det krävs särskilda skäl för att beviljas ledighet och detta är upp till skolan att bedöma. Ansöker man om ledigt mer än två skoldagar på ett läsår är det alltid rektor som fattar beslut om det finns synnerliga skäl till ledighet.

Har en elev blivit beviljad ledighet är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta reda på vilken undervisning som ditt barn går miste om och vad ditt barn behöver göra för att komma i kapp.

Under perioden februari- maj genomförs de nationella proven i årskurs 3 och 6. Det är mycket viktigt att eleverna deltar i proven för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av elevens kunskaper och en rättvis betygssättning. Vi vill därför att ni undviker att ansöka om ledigt under den aktuella perioden.

Ansökan om ledighet hittar ni här på webben. Vid delad vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.