Flygplatssamarbete

 

Flygplan. Foto:Shayfoto

ARC – Airport Regions Conference

Sigtuna kommun ingår sedan 1994 tillsammans med landstingets tillväxt- och regionplanekontor i ett samarbete inom ARC – Airport Regions Conference – som är en intresseorganisation för värdkommuner/regioner i Europa med större internationella flygplatser. Samverkan omfattar frågor om infrastruktur, transporter, miljö och ekonomisk utveckling.

Arlanda Forum

I syfte att främja utvecklingen av Stockholm – Arlanda flygplats har i Stockholmsregionen bildats ett samverkansorgan - Arlanda Forum – där Sigtuna kommun ingår tillsammans med företrädare för bland annat Trafikverket, kollektivtrafikhuvudmän och regionala organ. På initiativ av Arlanda Forum har berörda aktörer undertecknat ett ”Letter of intent” kring gemensamma åtgärder för ökad tillgänglighet till och begränsade utsläpp kring Arlanda.

Arlandakommunerna

Arlandakommunerna - Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta - har tillsammans med Swedavia, Arlanda etablerat ett fördjupat samarbete om gemensamma delregionala frågor i Arlandaregionen. Fokus med ett hållbarhetsperspektiv ligger på infrastruktur/trafik, bostäder och näringsliv/arbetsmarknad. Under år 2016 ska varje ingående part i detta samarbete ha antagit en gemensam delregional utvecklingsplan.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation