Nyheter - Kommun och politik

 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun satsar på informationssäkerhet

  I en alltmer digitaliserad värld blir informationssäkerhet en allt viktigare fråga. Vi tar den frågan på stort allvar och har under det senaste året satsat på a...
 • Kommun och politik

  Ukrainska, svenska och sverigefinska flaggan utanför kommunhuset

  Den 24 februari är det två år sedan som Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Kriget pågår fortfarande och den ukrainska ambassaden vädjar därför till Sver...
 • Kommun och politik

  Diplomutdelning för FRG Sigtunas grundutbildning

  Förra veckan firade vi en lyckad avslutad grundutbildning för FRG Sigtuna. 13 stolta deltagare fick sina diplom under en ceremoni på Träffpunkten i Märsta bibli...
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun söker röstmottagare till EU-valet 2024!

  Är du engagerad i demokratin och vill bidra till ett väl genomfört EU-val? Vi söker nu röstmottagare för att säkerställa att valet går på ett tryggt och rättssä...
 • Kommun och politik

  Två nämnder slås ihop till en

  Under kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2024 togs beslut om en reviderad upplaga av mål och budget 2024-2026.
 • Kommun och politik

  Krisberedskap är en viktig del i vårt arbete

  I Sigtuna kommun arbetar vi på många olika sätt för att våra verksamheter - och invånare - ska veta vad som väntar och förväntas vid olika typer av händelser oc...
 • Kommun och politik

  En julhälsning från Sigtuna kommun

  Vi på Sigtuna kommun vill hälsa alla en god jul och gott nytt år. Här hittar du information om våra öppettider under helgerna och tips på aktiviteter för dig so...
 • Kommun och politik

  Nu är budgeten antagen - det här blir i fokus 2024

  Under kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december antogs mål och budget för Sigtuna kommun.
 • Kommun och politik

  Mer inflytande men sämre kollektivtrafik

  Hur är det att leva, bo och verka i den här kommunen? Hur fungerar till exempel skolan, äldreomsorgen och kommunikationerna? Hur stort utbud har biblioteken och...
 • Kommun och politik

  Oförändrad skattesats för kommunens invånare

  Under kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november beslutades att den nuvarande skattesatsen på 20.0 procent kommer att vara densamma under 2024.
 • Kommun och politik

  Migrationsverket planerar att öppna återvändandecenter i Märsta

  Sigtuna kommun har under många år tagit ett mycket stort ansvar i mottagandet av nyanlända och har upprepade gånger förmedlat att det ansvaret måste fördelas bä...
 • Kommun och politik

  Fortsatta insatser för att minska och motverka segregationen

  Det kommunövergripande och högt prioriterade arbetet med Samhällsbyggnadslyftet fortsätter i Sigtuna kommun. Nu har beslut tagits om att tre sociala insatser sk...
 • Kommun och politik

  Så här ser det politiska läget ut i kommunen

  Det har varit många olika rubriker, turer och budskap i media om det politiska läget i Sigtuna kommun de senaste veckorna. Så, vad händer egentligen? Det frågar...
 • Kommun och politik

  Bristen på infrastruktur­satsningar diskuterades med ministern

  Under måndagen 23 oktober besökte bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) Sigtuna kommun. Under besöket diskuterades bland annat bostadsbyggande...
 • Kommun och politik

  Till dig som fått hem årets medborgar­undersökning

  Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där du får möjlighet att tycka till om hur det är att leva och bo i Sigtuna kommun. Du som blivit utvald i...
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun klättrar i miljörankning

  I den årliga rankingen över Sveriges miljöbästa kommuner klättrar vi från plats 89 till 34.
 • Kommun och politik

  ”Samhällets beredskap börjar i ditt eget hem”

  Den här veckan är det beredskapsveckan, och vi har pratat med Carl Mannfors, säkehetsstrateg i Sigtuna kommun om beredskap. Både kring hur kommunen arbetar med ...
 • Kommun och politik

  Landshövding Anna Kinberg Batra på besök i kommunen

  "Arlanda och området runt omkring är viktigt för såväl tillväxt som säkerhet och hållbarhet – för regionen och för hela riket." Det slog Stockholms läns landshö...
 • Kommun och politik

  Höjd terrorhotnivå – vad gäller för Sigtuna kommun

  Säkerhetspolisen har höjt den nationella terrorhotnivån i Sverige, från förhöjt hot (nivå 3) till högt hot (nivå 4) på en femgradig skala. Vad innebär det lokal...
 • Kommun och politik

  Projekt för artrikedom framgångsrikt

  Vårt projekt för biologisk mångfald och pollinatörer ger resultat, och i år har vi ökat på ytan till 15 hektar.
 • Kommun och politik

  Eldningsförbudet hävs

  Från klockan 12.00 den 7 juli är det inte längre eldningsförbud i Stockholms län. Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktig...
 • Kommun och politik

  Vad händer inom Samhällsbyggnadslyftet?

  Fler aktiviteter i Valsta, skräddarsytt stöd för att komma närmare jobb eller studier och nyanställda stadsdelsmammor som syns runt om i kommunen. Det senaste å...
 • Kommun och politik

  Kommunen köper Humlegården

  Läget är unikt längs med Sveriges äldsta gata, Stora gatan. Möjligheterna är många och spännande. Därför har Sigtuna kommun beslutat att köpa Humlegården i Sigt...
 • Kommun och politik

  Så arbetar vi för biologisk mångfald

  Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag, en dag som instiftades av FN för att uppmärksamma och uppmärksamma om betydelsen av artrikedom och biologisk mångf...
 • Kommun och politik

  Vi förstärker vårt arbete med suicidprevention

  Vi har antagit en ny strategi som kommer att utgöra grunden för vårt förebyggande arbete kring suicid. Strategin gäller för åren 2023-2028.
 • Kommun och politik

  Styrkan i vårt hållbarhetsarbete ligger i bredden

  Ett omfattande hållbarhetsarbete har pågått inom hela vår verksamhet, och vi följer upp och sammanfattar det varje år i vår hållbarhetsredovisning. Det här är e...
 • Kommun och politik

  Våra kockar är nominerade till årets hjälte

  Nu har finalisterna till kategorin Årets hjälte på Framtidsgalan 2023 presenterats och våra kockar är nominerade. På galan den 29 maj utses vinnarna, vi håller ...
 • Kommun och politik

  Så här ska Sigtuna kommun och Polisen samarbeta

  Sigtuna kommun lägger stora resurser på att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Nu har en ny överenskommelse arbetats fram tillsammans med poli...
 • Kommun och politik

  Projektledaren berättar: Så bidrar Valstagruppen till trygghet

  En grupp kuratorer och socialsekreterare finns på plats i Valsta för att hindra ungdomar att hamna i kriminalitet. Vi har ställt några frågor till projektledare...
 • Kommun och politik

  ”Deltagarna har utvecklats som människor”

  Tjejer oxå är ett initiativ som går ut på att få tjejer som riskerar att välja fel vägar i livet att hitta bättre alternativ. Och, på relativt kort tid märks re...
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun lyckades prestera fantastiska resultat under 2022

  Årsredovisningen är som ett facit på hur det föregående året har gått. Under torsdagskvällen den 27 april beslutades den i kommunfullmäktige. Och trots att myck...
 • Kommun och politik

  Fältarna – trygga vuxna som är lätta att nå

  Att vara tillgängliga för kommunens ungdomar så att det är lätt att skapa kontakt är högsta prioritet för fältarbetarna. De är trygga vuxna som lyssnar om någon...
 • Kommun och politik

  Övningsmeddelande från Försvarsmakten

  På måndag den 24 april går ett meddelande från Försvarsmakten ut i Sveriges radio om mobilisering inför krig. Meddelandet är en del av den stora övningen Aurora...
 • Kommun och politik

  Nu skickar vi ut inbjudan till årets medborgarskapsceremoni

  I år bjuder vi in över 900 kommuninvånare till fika och diplomutdelning på Borgmästarängen den 6 juni.
 • Kommun och politik

  Nytt utseende på fakturor

  Den 3 april byter vi utseende på våra fakturor. Inget annat utom utseendet förändras.
 • Kommun och politik

  Brå-projektet: Åtgärdsområden kartlagda

  Brå-projektet som vi deltar i tar nästa steg efter att de lokala behoven kartlagts under vintern.
 • Kommun och politik

  Vi byter till bättre belysning

  Det pågår ett arbete att uppgradera den offentliga belysningen i kommunen. Satsningen på att byta till LED-baserad belysning innebär både energibesparingar och ...
 • Kommun och politik

  Samarbete med fastighetsägare för ökad trygghet

  Fastighetsägare och kommun jobbar tillsammans för att skapa tryggare områden efter en kanadensisk modell. Vi pratar med föreningarna Vi är Valsta och Trygg i Mä...
 • Kommun och politik

  På ungdomarnas sida

  Trygghetsarbetet i Sigtuna kommun bygger på att många aktörer samverkar och samarbetar och bidrar med sin expertis. Maria och Terese har särskilt fokus på insat...
 • Kommun och politik

  Extra restid under veckan

  Från den 7 mars pågår en hel del ministermöten på Scandinavian XPO och många besökare kommer till vår kommun. Det innebär att det eventuellt kan bli kortare sto...
 • Kommun och politik

  Möt våra områdespoliser

  John Norberg och Joar Ankarcrona är områdespoliser med ansvar för vår kommun. De jobbar operativt med långsiktigt brottsförebyggande arbete. Här berättar de mer...
 • Kommun och politik

  Idag flaggar vi för Ukraina

  Idag den 24 februari är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det uppmärksammar vi och många andra kommuner genom att hissa den ukrainska flaggan.
 • Kommun och politik

  Gemensamt arbete bakom ökad trygghet

  Sigtuna kommun har brottats med en ökad otrygghet bland invånarna men tack vare gemensamma krafter, mycket resurser och riktade satsningar syns nu en positiv fö...
 • Kommun och politik

  Destinationsbolaget föreslås bli helt kommunägt

  På kommunfullmäktige den 30 mars kommer beslut tas om Sigtuna kommun ska starta en process att förvärva samtliga aktier i Destination Sigtuna.
 • Kommun och politik

  EU-delegater på studiebesök för att få goda exempel av Sigtuna kommun

  Sigtuna kommun gör många olika insatser för att främja integrationen och komma till bukt med segregationen. Under fredagen den 3 februari var en EU-delegation p...
 • Kommun och politik

  ”Invånarna ska kunna boka möten om trygghetsfrågor”

  Vi förändrar upplägget på Trygghetscenter, och planerar att under våren erbjuda invånare att boka möten med våra säkerhetsstrateger. Möjligheten till drop-in ta...
 • Kommun och politik

  Trygghetssatsningarna börjar ge resultat

  Kommunens invånare upplever att tryggheten ökat, visar Statistikmyndigheten SCB:s årliga undersökning.

 • Kommun och politik

  Över hundra EU-möten kommer att hållas i Sverige - och Sigtuna kommun

  Just nu pågår ett tätt samarbete mellan Sigtuna kommun, Regeringskansliet och polisen inför de EU-möten som kommer att hållas i Sverige nästa år. Under det komm...
 • Kommun och politik

  Valstabarn har skapat tryggare gångtunnel

  Sleipnertunneln i Valsta har fått ett rejält ansiktslyft - med ett nytt effektivt klotterskydd som smyckas av barnteckningar. Alla barn på den närliggande Eddas...
 • Kommun och politik

  Vi deltar i projekt med Brottsförebyggande rådet

  Under 2023 kommer Sigtuna kommun tillsammans med fyra andra kommuner få stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå) för att arbeta ännu effektivare med brottsförebyg...
 • Kommun och politik

  Stora satsningarna fortsätter trots lågkonjunkturen

  Under kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november antogs Mål och budget för Sigtuna kommun. Trots det allt kärvare ekonomiska läget kommer satsningarna inom ...
 • Kommun och politik

  Demokratiska pilotprojekt i Valsta

  Ny modell för mer direkt inflytande över platsutveckling kan leda till ökad social hållbarhet i stort, och gör det på ett mer inkluderande sätt.
 • Kommun och politik

  Mycket besvärlig vädersituation väntas

  SMHI har utfärdat orange varning för snöfall i hela Stockholms län. Varningen gäller för söndagskvällen, natten och större delen av måndagen och innebär att väd...
 • Kommun och politik

  ”Barns perspektiv leder till bättre beslut”

  Barnkonventionen är framtagen för att skydda alla världens barns rättigheter. Hos oss arbetar alla delar av kommunen aktivt med barnrättsperspektivet i vår dagl...
 • Kommun och politik

  Hon är vår nya kommunpolis

  Jenni Pers – Dahlqvist är sedan början av september Sigtuna kommuns nya kommunpolis. Här får du möte henne lite närmare.
 • Kommun och politik

  Första sammanträdet för nya kommunfullmäktige

  På torsdag kväll den 20 oktober är det dags för det första fullmäktigemötet med våra nya folkvalda politiker. Du vet väl om att du alltid är välkommen att komma...
 • Kommun och politik

  Så ska vi slänga mindre – och spara miljoner

  Att hushålla med resurser är viktigt för planet, samhälle och ekonomi. Vi arbetar målmedvetet med att minska matsvinnet i våra restauranger och från våra gäster...
 • Kommun och politik

  Medborgarbudget 2022 – ett projekt för inflytande

  Just nu har vi ett spännande pilotprojekt igång kring mötesplatsen i Valsta. Projektet heter Medborgarbudget 2022 och ger invånare chans att utifrån en fast bud...
 • Kommun och politik

  Möt vår nya trygghetschef!

  Stefan Elm är kommunens nya trygghetschef. Han kommer närmast från rollen som säkerhetschef på kulturförvaltningen i Stockholms stad, men har även jobbat länge ...
 • Kommun och politik

  Nu tar vi fram en landsbygdsstrategi - var med och tyck till!

  Sigtuna kommun tar fram en landsbygdsstrategi med målet att stärka möjligheterna att leva, bo och verka på kommunens landsbygder. Som en del i detta arbete bjud...
 • Kommun och politik

  Känner du till kommunens Trygghetspunkter?

  I Sigtuna kommun finns fyra trygghetspunkter, särskilda platser som kan användas vid större kriser. Dessa ska kunna fungera som exempelvis evakueringslokaler el...
 • Kommun och politik

  Stark beredskap kring kommunens mat

  "Vi har en beredskapsplan, vi har kapaciteten och vi har inte minst kunskapen att leverera trygg och säker mat till invånare även i krissituationer" säger Åsa E...
 • Kommun och politik

  Nuvarande kommunledning fortsätter styra i minoritet

  Den preliminära rösträkningen i kommunen är nu avslutad och mandatfördelningen har tagits fram. Den nuvarande kommunledningen har utifrån det preliminära valres...
 • Kommun och politik

  Framtidsgalan 2022

  Du har fortfarande chansen att nominera ett team, en ledare, en insats eller en hjälte till Framtidsgalan.
 • Kommun och politik

  Arbetsmarknads- och jämställdhetsministern besökte Sigtuna kommun

  Igår den 7 september kom arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) på ett besök till Valsta och Arlandagymnasiet.
 • Kommun och politik

  Hitta din vallokal på valdagen

  Ska du rösta på valdagen nu på söndag den 11 september? Ta gärna en extra titt på ditt röstkort vilken vallokal du tillhör. Det kanske inte är samma plats som d...
 • Kommun och politik

  Stockholmsenkäten 2022: Resultat för Sigtuna kommun

  Idag, 6 september, presenteras resultaten från Stockholmsenkäten 2022, där elever från Sigtuna kommun deltagit. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomar, med ...
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun i Forsmarks planeringszon

  För två år sedan beslutade regeringen att förstärka beredskapen inför en eventuell kärnkraftsolycka i Sverige, bland annat genom att utöka storleken på säkerhet...
 • Kommun och politik

  Rösta med ambulerande röstmottagare

  Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer hem till dig för att ta emot din röst. Kontakta oss för att boka tjänsten.
 • Kommun och politik

  Valtemperaturen stiger hos våra unga

  Den 11 september är det val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige i Sverige, men redan nu går det att förtidsrösta var som helst i hela landet. För 2 36...
 • Kommun och politik

  Är du utvald? Missa då inte chansen att göra din röst hörd.

  Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där du som kommuninvånare får möjligheten att tycka till om hur det är att leva och bo i Sigtuna kommun.
 • Kommun och politik

  Pollare sätts upp framför kommunhuset

  Just nu pågår ett arbete med att sätta upp pollare framför entrén till kommunhuset.
 • Kommun och politik

  Vi hissar den ukrainska flaggan

  I dag, den 24 augusti, hissar Sigtuna kommun den ukrainska flaggan utanför kommunhuset i Märsta. Symbolhandlingen görs för att uppmärksamma Ukrainas självständi...
 • Kommun och politik

  Driftstörningar hos SOS Alarm

  UPPDATERAD: Driftstörningarna på nödnumret 112 är nu lösta uppger SOS Alarm.
 • Kommun och politik

  Höjda röster för Arlandafrågor under Almedalen

  Flygets framtid och utvecklingen av Arlanda intresserar, engagerar och berör. Det blev tydligt under Sigtuna kommuns seminariedag i Almedalen.
 • Kommun och politik

  Ökat fokus på valsäkerheten inför höstens val

  Sedan ett drygt halvår tillbaka pågår förberedelserna i Sigtuna kommun inför höstens val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Och det är mycket som är n...
 • Kommun och politik

  Nominera ett företag som öppnar dörren till arbetsmarknaden

  Har du lagt märke till ett företag som anstränger sig extra att inkludera personer som står utanför arbetsmarknaden? Nu kan du nominera det till det årliga pris...
 • Kommun och politik

  Så kan Arlandautredningen påverka Sigtuna kommun

  Under fredagen 17 juni presenterade regeringen en utredning kring Arlandas utveckling och framtid. I utredningen föreslås bland annat en Arlandaförhandling, där...
 • Kommun och politik

  Vi får hela Sverige att lyfta

  Tisdagen den 5 juli bjuder Sigtuna kommun in till en hel seminariedag i Almedalen. Fokus ligger på något som påverkar och berör såväl Sigtuna kommuns invånare s...
 • Kommun och politik

  Kommunövergripande satsning på unga tjejer

  Nu har initiativet Tjejer oxå hållit på sedan i februari 2022. Det är inte länge, men satsningen är långsiktig och både deltagarna och de engagerade ledarna har...
 • Kommun och politik

  Nya insatser för att minska och motverka segregationen

  Det kommunövergripande och högt prioriterade arbetet med Samhällsbyggnadslyftet pågår i kommunen sedan 2021. Nu har vi beslutat om fyra nya sociala insatser som...
 • Kommun och politik

  Fler blomsterängar i Sigtuna kommun

  Sigtuna kommun kommer under våren och sommaren låta bli att maskinklippa en del ängar för att istället låta dem växa upp. Det är en del av vårt hållbarhetsarbet...
 • Kommun och politik

  Beslut: miljonsatsning på fler laddstolpar i kommunen

  Sigtuna kommun satsar på fler laddstolpar som ett led i arbetet med att nå uppsatta klimatmål.
 • Kommun och politik

  Nya krafttag i arbetet med nationella minoriteter

  Nu har vi antagit en ny handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetspolitiken är en integrerad del av ko...
 • Kommun och politik

  Inför Norgebesök: ”Vi har mycket att lära av varandra”

  Onsdagen den 18 maj kommer en delegation på omkring 20 personer från Norge till Sigtuna kommun. Besökarna kommer från olika kommuner kring flygplatsen Gardermoe...
 • Kommun och politik

  Nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta

  Nu planerar vi för byggandet av ett stort kultur- och akvititetscenter i kommunen. De drygt 2 000 kvadratmeterna ska bland annat innehålla café, hantverksverkst...
 • Kommun och politik

  Årsredovisningen för 2021 antogs på gårdagens fullmäktige

  Bokslutet visar på att kommunen har en långsiktig, robust och stabil ekonomi. Trots att året präglats av pandemin så har verksamheten lyckats leverera mot de am...
 • Kommun och politik

  Valborg 2022

  Valborg är en gammal tradition i Sverige. På valborgsmässoaftonen välkomnar vi våren med sång och majbrasor för såväl stora som små. Här hittar du information s...
 • Kommun och politik

  Grattis till vinnarna av Kulturpriset samt Årets ungdomsledare

  Under torsdagskvällen 21 april tog kultur- och fritidsnämnden beslut om vilka som får Sigtuna kommuns kultur- och fritidspriser. Mikael Hanna från Arlanda Jets ...
 • Kommun och politik

  Medborgarskapsceremonin tillbaka

  Ceremonin för kommunens nya svenska medborgare är tillbaka efter pandemin. I år bjuds nära 800 kommuninvånare in till en mottagning den 6 juni.
 • Kommun och politik

  Kategoriägare - Årets team

  För oss i Sigtuna kommun är det viktigt att uppmärksamma medarbetares gemensamma goda insatser, därför är vi stolta över att vara kategoriägare för Årets team p...
 • Kommun och politik

  60 år som värdkommun för Sveriges viktigaste flygplats

  Den 1 april 1962 invigdes Stockholm Arlanda flygplats av kung Gustav VI Adolf. Det innebär att vi i Sigtuna kommun firar 60 år som värdkommun för Sveriges störs...
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun förbereder för evakueringsboenden

  Varje dag kommer tusentals människor som flytt kriget i Ukraina till Sverige. Migrationsverkets ankomstboenden räcker inte till och för att klara av situationen...
 • Kommun och politik

  En tryggare kommun

  Idag skrevs avsiktsförklaringen mellan Sigtuna kommun och de två Business Improvement District-föreningarna (BID): Vi är Valsta och Trygg i Märsta under. Tillsa...
 • Kommun och politik

  Vad uppmärksam på misstänksam e-post

  Just nu cirkulerar e-post som ser ut att komma från Arlandagymnasiet, med uppmaning att göra vissa åtgärder för att verktyget Unikum ska fortsätta fungera. Medd...
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun följer det säkerhetspolitiska läget

  På grund av det aktuella omvärldsläget och Rysslands invasion av Ukraina följer Sigtuna kommun, berörda myndigheter och andra aktörer situationen noga. Samverka...
 • Kommun och politik

  Vi uppmärksammar sverigefinnarnas dag

  Sverigefinnarnas dag infaller den 24 februari varje år. Som kommun uppmärksammar vi dagen eftersom vi har i uppdrag att skydda och främja nationella minoriteter...
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun fortsätter påverkansarbetet för infrastruktursatsningar

  Under onsdagen 23 februari var landshövding Sven-Erik Österberg på besök i kommunhuset i Märsta. Detta för att ta del av Sigtuna kommuns syn på viktiga satsning...
 • Kommun och politik

  Nu öppnar vi upp igen

  Idag tas de flesta restriktionerna bort i samhället. Så även hos oss. Simhallarna, Trygghetscenter och Drakegården är några av de verksamheter som återigen öppn...
 • Kommun och politik

  Ny ordförande i äldre- och omsorgsnämnden

  Från årsskiftet är det Kerstin Eriksson (KD) som innehar ordförandeposten i äldre- och omsorgsnämnden. Kerstin tar över efter Josefin Brodd (M), som varit ordfö...
 • Kommun och politik

  Resultat för Medborgarundersökningen 2021

  Vad behöver förbättras, vad upplevs som otryggt och vad är våra invånare nöjda med i kommunen? Nu har vi fått svaren från Medborgarundersökningen 2021.
 • Kommun och politik

  God jul och gott nytt år!

  Vi vill önskar er alla en fantastisk jul och ett riktigt gott nytt år.
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun beslutar om fler satsningar under 2022

  Mål och budget för 2022 fastställdes redan i juni 2021 och på kommunfullmäktige den 2 december gjordes de slutliga kompletteringarna.
 • Kommun och politik

  Vaccinationsbussen blir kvar i kommunen

  Stockholms vaccinationsbuss i Märsta och Valsta blir kvar i Sigtuna kommun ytterligare ett tag. Nu är det beslutat att bussen i alla fall kommer att vara kvar f...
 • Kommun och politik

  Nu kommer vaccinationsbussen också till Valsta centrum

  Nu ger Region Stockholm även invånarna i Valsta en enklare möjlighet att vaccinera sig mot Covid-19. I deras vaccinationsbuss kan den som vill få en gratis spru...
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun har passerat 50 000 invånare

  Statistikmyndigheten SCB släppte idag de uppdaterade siffrorna för befolkningsmängden i landets kommuner. Enligt SCB har Sigtuna kommuns invånarantal passerat 5...
 • Kommun och politik

  Polisen övar i Kunskapens hus

  Idag den 4 november genomför Polisen en övning i Arlandagymnasiets lokaler. Övningen har ingen koppling till gymnasiets verksamhet eller det geografiska läget.
 • Kommun och politik

  Mobilitetsveckan för hållbara resor och transporter

  Idag startar mobilitetsveckan (tidigare Trafikantveckan). Det är en årlig upplysningskampanj för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporte...
 • Kommun och politik

  Stärkt folkhälsoarbete bidrar till Agenda 2030

  I en av Länsstyrelsens nyligen lanserade utbildningsfilmer lyfts kommunens arbete för bättre folkhälsa.
 • Kommun och politik

  Begränsad framkomlighet på grund av nattens brand

  Under natten till torsdagen (26 augusti) utbröt en stor brand i ett parkeringsgarage på Magnegatan i Märsta.
 • Kommun och politik

  Sigtuna – en av länets bästa arbetsgivare

  Av Stockholms läns samtliga 26 kommuner är Sigtuna en av de allra bästa arbetsgivarna, det visar en ny rapport.
 • Kommun och politik

  Är du utvald till SCB:s årliga medborgarundersökning?

  Vi vill att kommunen ska fungera så bra som möjligt. Därför är det viktigt att veta vad du tycker om vår kommun och våra verksamheter.
 • Kommun och politik

  Nu gäller ordinarie regler för eldning

  På grund av väderläget den senaste tiden och prognosen framöver så avråds det inte längre från eldning i regionen. Beslutet gäller från 17 augusti kl. 08.00.
 • Kommun och politik

  Eldningsförbud upphävs

  Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar, i samråd med länet räddningstjänster, att rådande eldningsförbud ska upphävas från och med lördag 7 augusti kl. 14.00. ...
 • Kommun och politik

  Fortsatt eldningsförbud – skärpt eldnings­förbud upphör

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 30 juli 2021 och tillsvidare. I och med det upphävs...
 • Kommun och politik

  FRGs uppdrag avslutas den 30 juni

  I över ett års tid har Frivilliga Resursgruppen, FRG Sigtuna, på uppdrag av Sigtuna kommun samordnat de civila hjälpinsatserna i vår kommun under den pågående p...
 • Kommun och politik

  Första spadtaget för nya brandstationen

  Efter mycket projekterings- och planeringsarbete har själva bygget av Brandkåren Attundas nya brandstation påbörjats. På tisdagen 22 juni tog kommunstyrelsens o...
 • Kommun och politik

  Mål och budget 2022 är antagen

  Vilka satsningar kommer Sigtuna kommun att göra kommande år? Vad kommer kommunen att investera i? Hur ser prioriteringarna ut och hur hög blir skattesatsen? Nu ...
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun önskar alla
  en trevlig midsommar!

  Med anledning av den pågående pandemin kommer vi detta
  år inte att samarrangera eller på andra sätt stödja traditionellt
  midsommarfirande.

 • Kommun och politik

  Nya medborgare firas med personlig hälsning och medborgarskapsbevis per post

  Varje år på Sveriges nationaldag, den 6 juni, bjuder kommunen vanligtvis in alla invånare som blivit svenska medborgare under föregående år till en medborgarska...
 • Kommun och politik

  På väg mot en hållbar kommun

  I allt som Sigtuna kommun gör ska hållbarhetsperspektivet finnas med. Det handlar bland annat om att utveckla återvinningscentraler, att öka tryggheten och att ...
 • Kommun och politik

  Årsredovisningen för 2020 är godkänd

  Året som de flesta av oss för alltid kommer att koppla samman med pandemins utbrott, innehåller faktiskt även annat. Titta själva!
 • Kommun och politik

  Inga brasor på Valborg

  I år blir det inget större firande på sista april och första maj. Enligt pandemilagen gäller regeln om max åtta deltagare för den som vill fira valborg eller de...
 • Kommun och politik

  Gräsbrandsrisken bedöms som stor just nu

  SMHI bedömer gräsbrandsrisken som stor i vår kommun i helgen. Det beror på att det varit torrt väder och då kan det torra fjolårsgräset lätt börja brinna.
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun vill önska alla en glad påsk

  Tyvärr måste vi också passa på att säga som i den klassiska tv-sketchen Grevinnan och betjänten: ”The same procedure as last year!”
  För, precis som förra påsken ...

 • Kommun och politik

  Många hjälpande händer vid branden i Märsta

  På onsdagseftermiddagen började det brinna i ett hyreshus i Märsta. Bara kort efter räddningsstyrkans utryckning stod Norrbacka förskola och skola tvärs över ga...
 • Kommun och politik

  Polisen utreder mord samt mordbrand i Sigtuna

  Följande information kommer från polisen med anledning av nattens händelser.
 • Kommun och politik

  Hipp hipp hurra för Sigtuna kommun som fyller 50 år i år!

  1971 bildades det som idag är vår kommun och det vill vi såklart uppmärksamma. Mycket i kommunen har utvecklats under dessa fem decennier men vissa saker är sig...
 • Kommun och politik

  Gott nytt år önskar vi på Sigtuna kommun

  Var rädd om dig själv och andra. Många har sagt det tidigare, men det tål att upprepas. Det blir ett annorlunda nyår i år. Smittspridningen av Covid-19 är stor ...
 • Kommun och politik

  Resultatet från 2020 års medborgarundersökning har kommit

  Förtroendet för kommunen ökar, liksom möjligheten att påverka, medan äldreomsorgen, kommunikationer, bemötande och trygghet får något lägre betyg. Vi tackar all...
 • Kommun och politik

  Varma julhälsningar från oss på Sigtuna kommun

  Många har sagt det tidigare, men det tål att upprepas. Det blir en annorlunda jul i år. En jul där smittspridningen av Covid-19 är stor och där vi alla måste ta...
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun utser två vinnare av Miljöpriset 2020

  Sigtuna kommun efterlyste en miljöhjälte – och hittade två. Miljöpriset 2020 går till Gunnel Pettersson och Klas Norin som får dela på 30 000 kronor.
 • Kommun och politik

  Med gemensamma krafter för ökad trygghet i Sigtuna kommun

  Tillsammans med polisen har Sigtuna kommun tagit fram en strategi för hur parterna, med gemensamma krafter, ska kunna öka tryggheten i offentliga miljöer.
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommuns mål och budget för 2021-2023

  Under kommunfullmäktige måndag 30 november, antogs Sigtuna kommuns mål och budget för 2021-2023. Därmed är det beslutat hur skatteintäkterna och stadsbidragen k...
 • Kommun och politik

  ”Vi måste stå upp för demokratin”

  I natt utsattes Sigtuna kommunhus i Märsta för ett brandförsök. Polisen kommer därför att ha utökad närvaro i kommunen framöver.
 • Kommun och politik

  Kommunstyrelsens ordförande om de senaste nätternas bilbränder

  Under flera nätter har flertalet bilar brunnit i Sigtuna kommun. Så här kommenterar Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, de senaste dyg...
 • Kommun och politik

  Landsbygdsdagen närmar sig

  Än finns det tid att anmäla sig till landsbygdsdagen nu på måndag den 9 november.
 • Kommun och politik

  Tillfälliga förändringar i våra verksamheter under de skärpta allmänna råden

  Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd för alla som bor och vistas i Stockholms län fram till 19 november påverkar vissa av våra verksamheter.
 • Kommun och politik

  Skärpta allmänna råd för Stockholms län

  Idag beslutade Folkhälsomyndigheten, efter samråd med Region Stockholm, om skärpa allmänna råd för Stockholms län. Beslutet gäller från och med idag och tre vec...
 • Kommun och politik

  Låt ljusen lysa längre

  Visa omtanke. Undvik att åka kollektivtrafik, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk.
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun har några av Sveriges bästa inspiratörer och ledare

  Bland de drygt 1,6 miljoner personer i Sverige som arbetar inom offentlig sektor, har två av Sigtuna kommuns medarbetare chans att ta hem titeln Årets Ledare re...
 • Kommun och politik

  Med anledning av pågående polisinsats

  Sedan i förmiddags, fredag 2 oktober, pågår en polisinsats i Märsta på grund av en misstänkt skjutning. Ett stort område är avspärrat, vilket kan påverka framko...
 • Kommun och politik

  Textade webb-sändningar från kommunfullmäktiges möten

  Sigtuna kommun har under hela 2020 textat alla webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Det är det inte så många kommuner som gör, trots att det nyl...
 • Kommun och politik

  Agenda 2030 fyller fem år

  Idag, den 25 september, fyller Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling fem år. Samtidigt firar Sigtunas Agenda 2030-beredning att de funnits i e...
 • Kommun och politik

  Ny tjänst för bättre service

  Som ett led i att förbättra servicen till våra invånare, har Sigtuna kommun infört en jämförelestjänst här på webben. Med den kan du jämföra utbud och kvalitet ...
 • Kommun och politik

  Sigtuna Bostads­förmedling öppnar den 1 september

  Ny bostadsförmedling ska göra det enklare att hitta boende. Den som vill få en hyreslägenhet i Sigtuna kommun ska på sikt bara behöva stå i en enda bostadskö. D...
 • Kommun och politik

  Eldnings­förbudet upphör

  Tidigare eldningsförbud hävs. Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län.
 • Kommun och politik

  Sigtuna kommun till regeringen: Därför måste vi få extra stöd

  En delegation från Sigtuna kommun har träffat civilminister Lena Micko (S). Mötet på Regeringskansliet handlade om behovet av särskilt ekonomiskt stöd med anled...
 • Kommun och politik

  SCB:s årliga medborgarundersökning

  Vi vill att kommunen ska fungera så bra som möjligt. Därför är det viktigt att veta vad du tycker om vår kommun och våra verksamheter.
 • Kommun och politik

  Nu har vi värmebölja – ta hand om dig!

  Visst är det härligt med det varma och fina vädret, men var vaksam på symtom på värmeslag/solsting.
 • Kommun och politik

  Eldningsförbud utfärdat från och med 13 augusti

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 den 13 augusti 2020. Förbudet gäller tillsvidare.
 • Kommun och politik

  Från och med 31 juli kl 18.00 gäller ordinarie regler för eldning

  På grund av det förändrade väderläget och prognosen framöver så avråds det inte längre från eldning i regionen.
 • Kommun och politik

  Avrådan från eldning

  Räddningstjänsterna avråder från eldning i hela Stockholms- och Uppsala län från och med klockan 13.00 den 23 juli. Avrådan gäller tillsvidare.
 • Kommun och politik

  Ingen trängsel på Sigtunas restauranger och kaféer

  Sigtuna kommun genomför varje vecka tillsyn av trängsel på kommunens restauranger och kaféer. Om någon inte följer reglerna kan kommunen från första juli stänga...
 • Kommun och politik

  Från och med 8 juli kl 12.00 gäller ordinarie regler för eldning

  På grund av det förändrade väderläget och prognosen framöver så avråds det inte längre från eldning i regionen.
 • Kommun och politik

  Avrådan från eldning

  Tidigare eldningsförbud hävs. Länsstyrelsen har beslutat att en avrådan från eldning råder i hela Stockholms län från och med klockan 9.00 den 4 juli. Avrådan g...
 • Kommun och politik

  Nu måste vi hjälpas åt att spara på kranvattnet

  Dricksvatten är vårt allra viktigast livsmedel, som vi måste värna om och vara sparsamma med.
  Norrvatten, som levererar dricksvattnet till vår kommun, vädjar nu...

 • Kommun och politik

  Nu har vi värmebölja – ta hand om dig!

  Visst är det härligt med det varma och fina vädret, men var vaksam på symtom på värmeslag/solsting.
 • Kommun och politik

  Glad midsommar!

  Tack för att du tar ansvar och firar med avstånd i det härliga vädret.
 • Kommun och politik

  Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 den 11 juni 2020. Förbudet gäller tillsvidare.
 • Kommun och politik

  Snart lättare att söka bostad

  Från den första september blir det enklare att söka bostad i Sigtuna kommun. Då öppnar nya Sigtuna Bostadsförmedling med ambitionen att samla alla lediga hyresr...
 • Kommun och politik

  Inställt nationaldagsfirande i kommunen

  Det blir inget traditionellt nationaldagsfirande som det brukar i kommunen i år på grund av rådande pandemi.
 • Kommun och politik

  Sigtuna – fortsatt en av Sveriges miljöbästa kommuner

  När miljöarbetet i landets 290 kommuner jämförts, är Sigtuna på plats 26 i årets ranking. I kategorin storstäder och storstadsnära kommuner placerar sig Sigtuna...
 • Kommun och politik

  Vi är måna om varandra

  Alla har ett ansvar, kom ihåg att hålla avstånd till dina medmänniskor.
 • Kommun och politik

  Medborgarskapsceremonin den 6 juni ställs in

  Varje år på Sveriges nationaldag den 6 juni bjuder kommunen in alla invånare som blivit svenska medborgare under föregående år till en medborgarskapsceremoni.
 • Kommun och politik

  Valborgsfirande i Sigtuna kommun är inställt

  Arrangörer och föreningar har i samförstånd beslutat att ställa in allt valborgsfirande med tillhörande brasa, tal och folksamlingar den 30 april, 2020.
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige hålls som planerat den 27 april - men med färre ledamöter

  För att minimera smittspridningen av det nya coronaviruset och skydda riskgrupper i enlighet med myndigheternas rekommendationer, har samtliga gruppledare i Sig...
 • Kommun och politik

  Ny brandstation centralt i Sigtuna kommun

  Brandkåren Attunda ska bygga en ny brandstation i kommunen. Den kommer att vara strategiskt placerad, så att insatstiderna till såväl Märsta som Sigtuna tätort ...
 • Kommun och politik

  Mål och Budget senareläggs

  Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 14 april att föreslå för kommunfullmäktige att senarelägga nästa års Mål och Budget. Föreslaget innebär att Mål och ...
 • Kommun och politik

  Visselblåsar­tjänst i Sigtuna kommun

  Sigtuna kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla oegentligheter som misstänks förekomma inom kommunens verksamheter.
 • Kommun och politik

  Samtliga partier i Sigtuna kommun står enade under krisen

  Det är viktigt att de demokratiska processerna kan upprätthållas trots de rådande omständigheterna med hög risk för smittspridning av det nya coronaviruset i sa...
 • Kommun och politik

  Inget kommunfullmäktige 23 mars

  På grund av det låga antalet ärenden till kommunfullmäktige den 23 mars, kommer detta sammanträde att ställas in efter beslut av presidiet.
 • Kommun och politik

  Nytt virus upptäckt i Kina

  Folkhälsomyndigheten i Sverige följer utvecklingen kontinuerligt.
 • Kommun och politik

  Välkommen att fira demokratin

  Lördagen den 25 januari öppnar utställningen Fira demokratin! på &Art Valsta gamla simhall. Utställningen, som uppmärksammar beslutet om allmän och lika rösträt...
 • Kommun och politik

  God jul och gott nytt år

  Vi vill önskar er alla en fantastisk jul och ett riktigt gott nytt år.
 • Kommun och politik

  Här är resultatet av årets medborgarundersökning

  Sammantaget visar den inte på några större förändringar jämfört med i fjol. Förtroendet för kommunen ökar, samt nöjdheten med skola, förskola och bemötande, med...
 • Kommun och politik

  Med anledning av händelse i Vikingahallen

  Lördagen den 30 november körde en bil in i Vikingahallens fasad under en handbollsmatch. Ingen av de som vistades i hallen skadades fysiskt. Polisen utreder hän...
 • Kommun och politik

  Stor krisövning på Arlanda – påverkar inte flygtrafiken

  Torsdag den 28 november, genomförs en krisövning på Arlanda flygplats. Övningen heter ARN19 och involverar cirka 600 personer, allt från övande, observatörer sa...
 • Kommun och politik

  Inflytandet för invånarna på vår landsbygd ska öka

  Läs om hur dialogen kring landsbygdsfrågor ska främjas, enligt beslut som togs på kommunstyrelsens sammanträde den 18 november.

 • Kommun och politik

  Bättre och mer effektiv service med vår robot VERA

  VERA är ny medarbetare hos Sigtuna kommun och tack vare henne kan våra invånare snabbare få hjälp med sina ärenden.
 • Kommun och politik

  Välkommen till nya sigtuna.se

  Bättre service. Ökad effektivitet. Större transparens. Ökad tillgänglighet.
  Det är några av Sigtuna kommuns övergripande mål, som även är ledorden för vår nya w...