Ekonomi, kvalitet och styrning

Här samlar vi information om kommunens ekonomi, styrning och kommunövergripande kvalitetsarbete.

Kommunens styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetsätt och strukturer som har till syfte att styra kommunens verksamheter i önskad riktning. Det beskriver också hur vi följer upp och utvärderar våra verksamheter. Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för detta arbete och fastställer varje år en verksamhetsplan med budget och politiskt övergripande mål för verksamheterna.

Kommunallagen reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning genom krav på god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning innefattar såväl ett finansiellt perspektiv som ett verksamhetsperspektiv och kommunernas förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation