Etableringsprogrammet - Väg till arbete

Som nyanländ i Sverige får du i första hand stöd av Arbetsförmedlingen för att hitta ditt första jobb. De ansvarar för att hjälpa dig att på bästa sätt komma in i samhället och arbetslivet. Du får hjälp med en plan för att komma i arbete och du får etableringsersättning under två års tid.

För mer information om etableringsplan/etableringsprogrammet hittar du hos Arbetsförmedlingen: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/att-delta-i-program/etableringsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster