Kultur- och fritidspriser

Varje år, i samband med Föreningsgalan, delar kultur- och fritidsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden ut priser och utmärkelser till personer och föreningar som gjort sig extra förtjänta av det.
Nominera ditt bidrag senast 21 februari 2020.

Bild på guldpokaler

Priser som utdelas av kultur- och fritidsnämnden

Årets ungdomsledare

Pris till Årets ungdomsledare är en belöning för intressefyllt och framgångsrikt aktivt
ledarskap under minst tre år inom fritidsverksamheten i Sigtuna kommun.
Priset, som delas ut av kultur- och fritidsnämnden, är på 10 000 SEK.

Kulturstipendium

Kulturstipendium syftar till att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom
skilda kulturella områden. Stipendiet delas ut till personer som är bosatta i eller på
annat sätt har anknytning till kommunen.
Priset, som delas ut av kultur- och fritidsnämnden, är på 10 000 SEK.

Kulturpriset

Kulturpriset delas årligen ut till person som utfört ett förtjänstfullt kulturellt arbete i och för Sigtuna kommun. Priset delas ut till personer som är bosatta i eller på annat sätt har anknytning till kommunen.
Priset, som delas ut av kultur- och fritidsnämnden, är på 10 000 SEK.

Priser som utdelas av kultur- och fritidsförvaltningen

Årets initiativ

Årets initiativ utdelas till person eller grupp, för ett intressefyllt och framgångsrikt
engagemang inom kultur- och fritidsverksamheten i Sigtuna kommun.
Priset, som delas ut av kultur- och fritidsförvaltningen, är på 5 000 SEK.

Årets prestation

Årets prestation utdelas för framgångsrikt deltagande i regionala, nationella eller internationella sammanhang, eller annan prestation som är av stor vikt för enskild förening eller kommunens föreningsliv.
Priset, som delas ut av kultur- och fritidsförvaltningen, är på 5 000 SEK.

Årets förening

Årets förening utdelas till den förening som förvaltningen finner mest förtjänt att
uppmärksammas för insatser i syfte att främja utveckling av föreningens verksamhet
under det gångna året.
Priset, som delas ut av kultur- och fritidsförvaltningen, är på 5 000 SEK.

Nominera här

Via e-post: kulturochfritid@sigtuna.se
Via post: Sigtuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen,195 85 Märsta.
Anvisningar, reglemente samt ansöknings/nomineringsblankett kan du be om att få via e-post ovan.
Samtliga stipendium och priser delas ut årligen i samband med Föreningsgalan.
Ansök själv eller nominera någon annan. Ditt förslag till pristagare ska vara åtföljt av särskild motivering.

Sista dag för nominering är 21 februari 2020.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.