Arkitekturpris

Arkitekturpriset delas ut en gång om året i syfte att uppmärksamma och skapa intresse för god arkitektur i Sigtuna kommun. Nomineringsperioden för 2023 pågick från 16 januari till 19 februari och vinnaren utsågs den 3 maj.

Hand som håller i penna över husritning.

Foto: Astrakan Images AB/Johnér

Syfte

Vi vill lyfta byggnader och platser i kommunen med förhoppning om att inspirera och skapa intresse för god arkitektur och dess betydelse i vår närmiljö.

Vem kan få priset?

Arkitekturpriset avser allt från bästa ny- och tillbyggnad, gestaltning av stadsmiljö, parker och torg eller varsam ombyggnad och byggnadsvård. Byggnad eller miljö ska vara färdigställd under de senaste tre åren.

Val av kandidater

Förslag utses genom nominering. Allmänheten, aktörer inom bygg- och arkitekturområdet samt anställda i Sigtuna kommun kan nominera. Tre kandidater utses av beredningsgruppen. Information om kandidaterna sammanställs och varje kandidat förses med en motivering samt presenteras för jurygruppen.

Vinnaren utses

En jury bestående av beredningsgrupp och beslutsinstans i samhällsbyggnadsutskottet (SBU) tar beslut om vinnare. Det vinnande bidraget presenteras på våren.

Vinnare av arkitekturpriset 2023

Den 3 maj beslutades i samhällsbyggnadsutskottet att parken Borgmästarängen i Sigtuna stad är vinnare av arkitekturpriset 2023. Parken är en central mötesplats för människor i alla åldrar som stod klar i sitt nyrenoverade utförande i juni 2020.

Motivering

Borgmästarängen har bildat en ny entré och en populär mötesplats till Sveriges äldsta gata. Genom den genomtänkta belysningen upplevs den som välkomnande och trygg under hela dygnet och under alla årstider. En bred trappa ansluter mot Stora gatan där höjdskillnader tagits upp i de tillgängliga grusgångarna samt med bokhäcken som diskret men effektivt döljer gatan utanför. Parken ramas vidare in på ett välkomponerat sätt av husfasader, häckar och träplank. Dispositionen är genomtänkt med sittplatser längs kanterna med skydd i ryggen och en uppskattad lekplats innanför stråket ner mot vattnet. Genom att bevara den öppna gräsytan i mitten ges plats för det traditionella midsommarfirandet, där en ny scen ligger välplacerad på kanten utan att störa vattenkontakten åt söder. Borgmästarängen är stilbildande för parkstråket ända bort till Hamnplan och växtvalet i rabatterna är komponerade med Matrixplanteringar vilka bidrar till goda Ekosystemtjänster för en miljömässig hållbarhet.

Park med blomsterrabatt i förgrunden och en stor grön gräsmatta som ramas in av äldre träd längst bort där en liten skymt av sjön Mälaren syns.

Borgmästarängen. Foto: Sigtuna kommun

Vinnare av arkitekturpriset 2022

Den 31 maj beslutades i samhällsbyggnadsutskottet att årets arkitekturpris går till bostadskvaretet Gretas glänta i Sigtuna stadsängar. Gretas glänta, som är ett kvarter med flerbostadshus, var det första bostadskvarteret som uppfördes i området.

Motivering

Bostadskvarteret som är det första i Sigtuna stadsängar visar genom en hög arkitektonisk nivå i linje med Sigtuna kommuns vision för området. Stor variationsrikedom i färg, material och form skapar en dynamisk variation. Det är ett kvarter med en stark identitet som hämtat inspiration från Sigtuna gamla stadskärna. Butikslokalerna som vänder sig mot Silvertorget bidrar till spontana möten i en levande stadsdel. Den upphöjda gården präglas av välkomnande, småskalighet och närhet. På soliga dagar kommer kvällssolen in till de gemensamma ytorna mellan huskropparna och på regniga dagar letar sig regnvattnet fram och ger gården grönska genom de cortenröda dagvattenkanalerna.

Bild av området Gretas glänta, som är vinnare av arkitekturpriset 2022. Trädäck, blomlådor i cortenplåt och byggnader syns i bilden.

Foto: Rosie Alm

Tidigare vinnare av stadsbyggnadspriset

Sigtuna kommun har tidigare delat ut ett stadsbyggnadspris som hade andra kriterier och beredning än arkitekturpriset. Här är några av de tidigare vinnarna av stadsbyggnadspriset.

Vinnare 2014

Ceremonilokal vid Husby-Ärlinghundra kyrka

”Funktionen för ceremonilokalen förstärks i formen från en snäcka. Den snäckformade byggnaden ansluter – utan att vara en pastisch till intilliggande bebyggelse."

Vinnare 2013

Radhuslängan i Pilsbo

"Med ett modernt formspråk blir radhuslängan ett nytt, spännande inslag i stadsbilden. Med omsorg om både helhet och detaljer har byggherren tagit vara på arkitektens vision om att skapa lätta trähus som närmast svävar framför det skogsbeklädda berget."

Ett församlingshus i rött trä och plåt.

Ceremonilokal vid Husby-Ärlinghundra kyrka. Fotograf: Sigtuna kommun

Bild på en vit radhuslänga i Pilsbo, Sigtuna stad.

Radhuslänga i Pilsbo. Fotograf: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.