Arkitekturpris

Arkitekturprisets syfte är att ge uppmärksamhet och skapa intresse för god arkitektur uppförd i kommunen. Nomineringsperioden för 2022 är avslutad och årets vinnare kommer att presenteras i juni.

Nominering arkitekturpriset. Hand på ritning. Foto: Astrakan Images AB/Johnér

Foto: Astrakan Images AB/Johnér

Vem kan få priset?

Priset avser allt från ny-, om- och tillbyggnad, parker, torg eller åtgärder i en kulturmiljö. Syftet med arkitekturpriset är att vi vill lyfta platser och byggnader inom kommunen. Förhoppningen är att detta ska inspirera om att bli medveten om arkitektur, vår närmiljö och de nya projekt som är på gång. Objektet ska vara färdigställt de senaste tre åren.

Val av kandidater

Förslag utses genom nominering. Allmänheten, aktörer inom bygg- och arkitekturområdet samt anställda i Sigtuna kommun kan nominera. Tre kandidater utses av beredningsgruppen. Information om kandidaterna sammanställs och varje kandidat förses med en motivering samt presenteras för jurygruppen.

Vinnaren utses

En jury bestående av beredningsgrupp och beslutsinstans i samhällsbyggnadsutskottet (SBU) tar beslut om vinnare. Det vinnande bidraget presenteras på våren.

Vinnare av arkitekturpriset 2022

Den 31 maj beslutades i samhällsbyggnadsutskottet att årets arkitekturpris går till bostadskvaretet Gretas glänta i Sigtuna stadsängar. Gretas glänta, som är ett kvarter med flerbostadshus, var det första bostadskvarteret som uppfördes i området.

Motivering

Bostadskvarteret som är det första i Sigtuna stadsängar visar genom en hög arkitektonisk nivå i linje med Sigtuna kommuns vision för området. Stor variationsrikedom i färg, material och form skapar en dynamisk variation. Det är ett kvarter med en stark identitet som hämtat inspiration från Sigtuna gamla stadskärna. Butikslokalerna som vänder sig mot Silvertorget bidrar till spontana möten i en levande stadsdel. Den upphöjda gården präglas av välkomnande, småskalighet och närhet. På soliga dagar kommer kvällssolen in till de gemensamma ytorna mellan huskropparna och på regniga dagar letar sig regnvattnet fram och ger gården grönska genom de cortenröda dagvattenkanalerna.

Bild av området Gretas glänta, som är vinnare av arkitekturpriset 2022. Trädäck, blomlådor i cortenplåt och byggnader syns i bilden.

Foto: Rosie Alm

Tidigare vinnare av stadsbyggnadspriset

Sigtuna kommun har tidigare delat ut ett stadsbyggnadspris som hade andra kriterier och beredning än arkitekturpriset. Här är några av de tidigare vinnarna av stadsbyggnadspriset.

Vinnare 2014

Ceremonilokal vid Husby-Ärlinghundra kyrka

”Funktionen för ceremonilokalen förstärks i formen från en snäcka. Den snäckformade byggnaden ansluter – utan att vara en pastisch till intilliggande bebyggelse."

Vinnare 2013

Radhuslängan i Pilsbo

"Med ett modernt formspråk blir radhuslängan ett nytt, spännande inslag i stadsbilden. Med omsorg om både helhet och detaljer har byggherren tagit vara på arkitektens vision om att skapa lätta trähus som närmast svävar framför det skogsbeklädda berget."

Ett församlingshus i rött trä och plåt.

Ceremonilokal vid Husby-Ärlinghundra kyrka. Fotograf: Sigtuna kommun

Bild på en vit radhuslänga i Pilsbo, Sigtuna stad.

Radhuslänga i Pilsbo. Fotograf: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.