Arkitekturpris

Arkitekturpriset delas ut en gång om året för att uppmärksamma och skapa intresse för god arkitektur i Sigtuna kommun.

Vinjett som består av en rosa, rund cirkel med text både i mitten och i en cirkel runtom. Texten runtom läser nominering Sigtuna kommun och texten i mitten läser Arkitekturpriset 2024. I bakgrunden syns ritningar av en byggnad och en hand som håller i en penna.

Foto: Astrakan Images AB/Johnér

Syfte

Med arkitekturpriset vill vi uppmärksamma byggnader och platser runt om i vår kommun. Vi vill också få igång samtalet om arkitektur, få fler att lyfta blicken och fundera över det som finns i vår närmiljö. Vår förhoppning är att priset både inspirerar och skapar intresse för god arkitektur och dess betydelse för alla som lever i kommunen.

Vem kan få priset?

Arkitekturpriset avser allt från bästa ny- och tillbyggnad, gestaltning av stadsmiljö, parker och torg eller varsam ombyggnad och byggnadsvård. Byggnaden eller miljön ska vara färdigställd under de senaste tre åren.

Val av kandidater

  1. Allmänheten, aktörer inom bygg- och arkitekturområdet samt anställda i Sigtuna kommun kan nominera byggnader och platser till arkitekturpriset så länge som nomineringsperioden är öppen.
  2. Därefter väljer beredningsgruppen, som består av personer med kompetens inom arkitektur och landskapsarkitektur, ut tre kandidater. De motiverar valet av sina kandidater och presenterar dem för en jury.

Vinnaren utses

En jury som består av beredningsgruppen och samhällsbyggnadsutskottet tar beslut om vinnare. Senare under våren presenteras vinnaren för allmänheten.

Vinnare av arkitekturpriset 2023

Den 3 maj beslutades i samhällsbyggnadsutskottet att parken Borgmästarängen i Sigtuna stad är vinnare av arkitekturpriset 2023. Parken är en central mötesplats för människor i alla åldrar som stod klar i sitt nyrenoverade utförande i juni 2020.

Motivering

Borgmästarängen har bildat en ny entré och en populär mötesplats till Sveriges äldsta gata. Genom den genomtänkta belysningen upplevs den som välkomnande och trygg under hela dygnet och under alla årstider. En bred trappa ansluter mot Stora gatan där höjdskillnader tagits upp i de tillgängliga grusgångarna samt med bokhäcken som diskret men effektivt döljer gatan utanför. Parken ramas vidare in på ett välkomponerat sätt av husfasader, häckar och träplank. Dispositionen är genomtänkt med sittplatser längs kanterna med skydd i ryggen och en uppskattad lekplats innanför stråket ner mot vattnet. Genom att bevara den öppna gräsytan i mitten ges plats för det traditionella midsommarfirandet, där en ny scen ligger välplacerad på kanten utan att störa vattenkontakten åt söder. Borgmästarängen är stilbildande för parkstråket ända bort till Hamnplan och växtvalet i rabatterna är komponerade med Matrixplanteringar vilka bidrar till goda Ekosystemtjänster för en miljömässig hållbarhet.

Park med blomsterrabatt i förgrunden och en stor grön gräsmatta som ramas in av äldre träd längst bort där en liten skymt av sjön Mälaren syns.

Borgmästarängen. Foto: Sigtuna kommun

Vinnare av arkitekturpriset 2022

Den 31 maj beslutades i samhällsbyggnadsutskottet att årets arkitekturpris går till bostadskvaretet Gretas glänta i Sigtuna stadsängar. Gretas glänta, som är ett kvarter med flerbostadshus, var det första bostadskvarteret som uppfördes i området.

Motivering

Bostadskvarteret som är det första i Sigtuna stadsängar visar genom en hög arkitektonisk nivå i linje med Sigtuna kommuns vision för området. Stor variationsrikedom i färg, material och form skapar en dynamisk variation. Det är ett kvarter med en stark identitet som hämtat inspiration från Sigtuna gamla stadskärna. Butikslokalerna som vänder sig mot Silvertorget bidrar till spontana möten i en levande stadsdel. Den upphöjda gården präglas av välkomnande, småskalighet och närhet. På soliga dagar kommer kvällssolen in till de gemensamma ytorna mellan huskropparna och på regniga dagar letar sig regnvattnet fram och ger gården grönska genom de cortenröda dagvattenkanalerna.

Bild av området Gretas glänta, som är vinnare av arkitekturpriset 2022. Trädäck, blomlådor i cortenplåt och byggnader syns i bilden.

Foto: Rosie Alm

Tidigare vinnare av stadsbyggnadspriset

Sigtuna kommun har tidigare delat ut ett stadsbyggnadspris som hade andra kriterier och beredning än arkitekturpriset. Här är några av de tidigare vinnarna av stadsbyggnadspriset.

Vinnare 2014

Ceremonilokal vid Husby-Ärlinghundra kyrka

”Funktionen för ceremonilokalen förstärks i formen från en snäcka. Den snäckformade byggnaden ansluter – utan att vara en pastisch till intilliggande bebyggelse."

Vinnare 2013

Radhuslängan i Pilsbo

"Med ett modernt formspråk blir radhuslängan ett nytt, spännande inslag i stadsbilden. Med omsorg om både helhet och detaljer har byggherren tagit vara på arkitektens vision om att skapa lätta trähus som närmast svävar framför det skogsbeklädda berget."

Ett församlingshus i rött trä och plåt.

Ceremonilokal vid Husby-Ärlinghundra kyrka. Fotograf: Sigtuna kommun

Bild på en vit radhuslänga i Pilsbo, Sigtuna stad.

Radhuslänga i Pilsbo. Fotograf: Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.