Årets pedagog

Sigtuna kommun delar årligen ut priset "Årets pedagog" till pedagoger, lärare eller arbetslag inom förskola, anpassad grundskola, grundskola, anpassad gymnasieskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Utmärkelsen går till personer som visat stor skicklighet och kreativitet i det pedagogiska arbetet.

Genom utmärkelsen vill kommunen uppmuntra och premiera gott pedagogiskt arbete och lyfta fram goda exempel på utvecklingsarbete som utgår från läroplanerna och Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram.

Utmärkelsen på 40 000 kronor fördelas jämnt mellan vinnarna och kan nyttjas för kompetensutveckling som gagnar pristagaren och/eller verksamheten.

Alla kan nominera och därmed påverka vem som blir årets pedagog i Sigtuna kommun.

Emma Heikkinen, Ärlinghedens förskola

Mörkhårig kvinna står under ett träd. Håller diplom och blommor.

Emma Heikkinen från Ärlinghedens förskola.

Emma har förmåga att skapa en välkomnande och glädjefylld atmosfär, där alla barn känner sig trygga och uppmuntras till att utforska och lära. Med sitt lugna och glada sätt inspirerar hon barnen att våga prova nya saker och att fortsätta kämpa även när utmaningarna verkar stora.

Med stor omtanke möter Emma barn, kollegor och vårdnadshavare och hon har ett stort engagemang för att alla barn ska lyckas.


Arbetslaget på Fjärilen, Märstadal förskola

Fem glada kvinnor står utomhus och håller i varsin bukett. En av kvinna håller i ett diplom och en check. 

Från vänster: Margareta, Veronica, Linda, Rita och Blerina. Arbetslaget på avdelning Fjärilen, Märstadal förskola.

Veronica, Linda, Rita, Margareta och Blerina arbetar medvetet för att inkludera alla barn i ett solidariskt och demokratiskt klimat. Arbetslaget skapar möjligheter till lek, lärande och utveckling där varje barn utifrån sina respektive förutsättningar kan delta och bidra.

Arbetslagets arbete är ett fint exempel på hur systematik och engagemang kan skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö som verkligen gör skillnad.

Mikael Pääkkönen, Steningehöjdens skola

En man med glasögon håller i en blombukett och ett diplom.

Mikael Pääkkönen, Steningehöjdens skola

Mikael gör varje lektion lärorik, rolig och inspirerande genom sin pedagogiska skicklighet och sitt tillvägagångssätt. Han är uppskattad för sin förmåga att, med en stor portion humor och positivitet, förmedla kunskap på ett varierande och lättillgängligt sätt. Hans undervisning präglas av struktur, tydlighet och studiero.

Fatma Acaralp, Tingvallaskolan

En mörkhårig tjej står utomhus under ett träd. Hon är glad och håller i blommor och ett diplom.

Fatma Acaralp, Tingvallaskolan

Genom sitt omsorgsfulla och inkluderande sätt får Fatma sina elever att känna sig välkomna och värdefulla. Hon får elever att känna sig trygga, skapar studiero i klassrummet och har en förmåga att engagera eleverna i lärandeprocessen.

Hennes närvaro och tillgänglighet gör att elever känner sig sedda och uppskattade.

Christine Habra, Eddaskolan

En mörkhårig kvinna står utomhus. Hon är glad, håller i en bukett med blommor och visar upp ett diplom.

Christine Habra, Eddaskolan

Genom sin pedagogiska skicklighet och sitt personliga engagemang ser Christine till att eleverna känner sig inkluderade och trygga. Hennes tydlighet i undervisningen och hennes omsorgsfulla sätt att förklara bidrar till att eleverna förstår och engagerar sig i lektionerna.

På ett glädjefullt och tydligt sätt motiverar och inspirerar hon sina elever.

Roohi Seemab, Arlandagymnasiet

En kvinna står utomhus. Hon håller i en blombukett och ett diplom.

Roohi Seemab, Arlandagymnasiet

Roohi har förmåga att skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö där alla elever känner sig sedda, hörda och uppskattade. Med sitt engagemang inspirerar hon sina elever och främjar ett klimat av öppen kommunikation och samarbete i klassrummet.

Genom sitt omsorgsfulla och hjälpsamma sätt, samt hennes förmåga att anpassa undervisningen efter varje elevs behov, ger hon sina elever motivation och självförtroende.

Linn Stefansson, Arlandagymnasiet

En kvinna med glasögon står ute i naturen. I famnen håller hon en blombukett och ett diplom.

Linn Stefansson, Arlandagymnasiet

Hennes tillgänglighet och omtanke gör att elever känner trygghet, studiero och uppskattning, vilket har en stor inverkan på deras lärande och välmående. Linn skapar en positiv och stämningsfull atmosfär där alla känner sig välkomna och inkluderade.

Hennes passion för undervisning och hennes förmåga att inspirera och motivera sina elever gör hennes klassrum till en plats där både lärande och personlig utveckling blomstrar.

Kriterier

De inkomna nomineringarna värderas utifrån nedan angivna kriterier där pedagog, lärare eller arbetslag
• visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet,
• bidrar till högre kunskapsresultat för barn och elever, bland annat genom att stimulera nyfikenhet och motivation,
• bidrar till att barn och elever känner trygghet, trivsel och studiero,
• utvecklar arbetssätt och metoder som stödjer barn och elevers lärande, och
• arbetar för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.

Prissumman 40 000 kronor fördelas jämnt mellan vinnarna och kan användas till kompetensutveckling.

Tidigare vinnare

Årets pedagog 2023

Vinnare inom grund- och förskola:

 • Ara Osman Mohammed, Tingvallaskolan
 • Sofia Kousi, Galaxskolan
 • Arbetslag Humlan, Edda förskola
 • Eva Söderberg, Tils förskola
 • Sheida Delgoshaei, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Vinnarna inom gymnasiet och vuxenutbildning:

 • Stefan Malmström, Arlandagymnasiet
 • Lärarteamet på Arlanda komvux: sfi och sva
 • Niklas Lönnqvist, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Årets pedagog 2022

Vinnare inom grund- och förskola:

 • Zahra Govani, Steningehöjdens skola
 • Charlotte Herb och Kristina Henebratt, Råbergsskolan
 • Emre Akalp, Tingvalla förskola
 • Anna Abrahamsson, Pysslingen förskola i Steningehöjden

Vinnarna inom gymnasiet:

 • Sarah Knight, Praktiska Gymnasiet Märsta
 • Anders Åslund, Arlandagymnasiet
 • Franziska Christoferson, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.