Skogsvård

Här kan du läsa om hur vi arbetar med skogsvård i kommunen. Arbetet bedrivs på ett skologiskt och naturvårdande sätt för att den ska bli gammal.

Bild på skogen i Torslunda naturreservat.

Fotograf: Sigtuna kommun

Skogsbruk bedrivs på ett ekologiskt och naturvårdande sätt. Det genomförs inte några kalhyggen, utan skogen gallras försiktigt så att skogen kan bli gammal. På flera platser lämnas skogen ifred så att den kan utvecklas fritt.

Varför lämnas riset kvar i skogen?

Efter avverkningar i skogen kan det upplevas att det ser skräpigt ut. Skälet till att ris och grenar lämnas kvar är att de ska brytas ned och återföra näring till marken samtidigt som det bildas död ved. Död ved blir till mat och boplats åt flera viktiga djur och insekter.

Vid gallringar nära bebyggelse tas det mesta av riset bort, flisas och säljs som biobränsle. Vid gallringar längre in i skogen, tas ris bort på leder och stigar.

Varför lämnas döda träd?

Döda träd lämnas i skogen av naturvårdsskäl eftersom många svampar och insekter lever och fortplantar sig i dött trä. Döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden. Vissa insekter bygger bo under barken och fåglar kan hitta mat i de murkna stammarna.

Häst i skogsbruket

För att minska skador och körspår i vissa skogsområden används häst för att köra ut virke och ris. Användandet av häst visar även hur man förr i tiden brukade skogen. Det uppskattas av många som besöker skogsområden, inte minst förskolor och skolor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.