Sjögull

Sjögull är en invasiv art, vilket betyder att den är främmande i den svenska naturen och hotar mångfalden av våra ursprungliga växter.

Sjögull är en vattenlevande växt som växer tätt. Den är främmande, vilket betyder att den inte finns i Sverige naturligt. Sjögull har en stor spridningsförmåga. Den förökar sig med både frön och växtdelar, som flyter med ström i sjöar och åar. Växter och organismer, under vattenytan, kan påverkas negativt eftersom dessa får mindre solljus och syre. Sjögull kan även påverka bad, fiske och båttrafik negativt.

Växten hittades för första gången sommaren 2019 i en damm i Steningedalens naturreservat. I september 2020 hade växten spridit sig betydligt på samma plats. Under 2021 upptäckte vi sjögull längst vattendraget Märstaån, inklusive vid utloppet.

LONA-bidrag för bekämpning

Vi jobbar med ett flerårigt projekt för att bekämpa den främmande vattenväxten sjögull. Projektet, som syftar till att bekämpa sjögull i Märstaåns avrinningsområde, har finansierats av länsstyrelsen i Stockholm via LONA (Lokala naturvårdssatsningen) samt kommunen.

Vi bekämpar sjögull med hjälp av flytande ramar som är täckt med markduk. Detta förhindrar solljuset att nå växten som i sin tur leder till att sjögullen dör.

Pararellt pågår det en inventering och rensning av sjögull i Märstaån nedre del samt i Steningeviken.

Bild av blomman Sjögull och dess blad

Sjögull är en vattenlevande växt, med flytblad som en näckros.

Det här kan du göra

För att stoppa spridningen uppmanar vi er att rapportera till kommunen var ni sett sjögull.

 • Kör inte båt eller kanot igenom eller nära kolonier av sjögull
 • Fiska inte i eller nära kolonier
 • Simma inte genom kolonier
 • Rengör båtar, kanoter och fiskeredskap från växtdelar, samla in
  växtdelarna och hantera dessa som brännbart material
 • Plocka inte sjögull
 • Rapportera förekomster av sjögull till kommunen

Rapportera via Felanmälningsappen

Rapportera förekomst av Sjögull i vår app ”Felanmälan Sigtuna kommun” som finns tillgänglig för både iOS och Android.

 1. Välj synpunkter-> övriga kommun frågor
 2. Ladda upp en bild om möjligt
 3. Under beskrivningsfältet skriv: "Sjögull", namn på vattendrag/sjö, samt en kort beskrivning av platsen där den har hittats och koordinater som man kan kopiera från Eniro.

Så känner du igen sjögull

Sjögullens blad ser nästan ut som näckrosens. Det som skiljer dem åt är att dessa är mindre och är rundade med vågig kant. Bladen är rödprickiga på undersidan och blommorna är gula och fransiga. Växten blommar under juli och augusti.

Sjögull tycker om långsamma vatten, vilket gör att den oftast finns i sjöar, dammar och vikar. Den växer vanligtvis upp till 1,5 meters djup, men kan finnas upp till 3 meters djup.

Sjögullen kommer från centraleuropa och asien från början, men har använts som trädgårdsväxt i Sverige sedan 1870-talet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.