Sjögull

Sjögull är en invasiv art, vilket betyder att den är främmande i den svenska naturen och hotar mångfalden av våra ursprungliga växter.

Kartläggning – Vi behöver din hjälp

Sjögull är en vattenlevande växt som växer tätt. Den är invasiv, vilket betyder att den inte finns i Sverige naturligt, och kan därmed orsaka stor skada på övrigt växt- och djurliv.

Sjögull sprider sig snabbt och kan täcka stora delar av en sjö eller vattendrag på kort tid. Växten hittades för första gången sommaren 2019 i en damm i Steningedalens naturreservat. I september 2020 hade växten spridit sig betydligt på samma plats. För att stoppa spridningen uppmanar vi er att rapportera till kommunen var ni sett sjögull.

Skadar ekosystemet

Sjögull har en stor spridningsförmåga. Den förökar sig med både frön och växtdelar, som flyter med ström i sjöar och åar. Växter och organismer, under vattenytan, kan påverkas negativt eftersom dessa får mindre solljus och syre. Sjögull kan även påverka bad, fiske och båttrafik negativt.

Vi jobbar med ett flerårigt projekt för att bekämpa den främmande vattenväxten sjögull. Växten hittades i dammarna i Steningedalens naturreservat förra året. Projektet, som syftar till att bekämpa sjögull i Märstaåns avrinningsområde, har finansierats av länsstyrelsen i Region Stockholm via LONA (Lokala naturvårdssatsningen), bidrag samt kommunen. Växten sprider sig snabbt och vi ber allmänheten om hjälp med att anmäla förekomster i våra vattendrag.

Bild av blomman Sjögull och dess blad

Sjögull är en vattenlevande växt, med flytblad som en näckros.

Så bekämpar vi sjögull

Under 2021 ska vi bekämpa sjögull med hjälp av flytande ramar som är täckt med markduk. Detta förhindrar solljuset att nå växten som i sin tur leder till att sjögullen dör. En yta på cirka 1000 kvm i den stora vattendammen i Steningedalen ska täckas mellan maj och oktober 2021.

Det här kan du göra

 • Kör inte båt eller kanot igenom eller nära kolonier av sjögull.
 • Fiska inte i eller nära kolonier.
 • Simma inte genom kolonier.
 • Rengör båtar, kanoter och fiskeredskap från växtdelar, samla in
  växtdelarna och hantera dessa som brännbart material
 • Plocka inte sjögull.
 • Rapportera förekomster av sjögull till kommunen.

Rapportera via Felanmälningsappen

Rapportera förekomst av Sjögull i vår app ”Felanmälan Sigtuna kommun” som finns tillgänglig för både iOS och Android.

 1. Välj synpunkter-> övriga kommun frågor
 2. Ladda upp en bild om möjligt
 3. Under beskrivningsfältet skriv: "Sjögull", namn på vattendrag/sjö, samt en kort beskrivning av platsen där den har hittats och koordinater som man kan kopiera från Eniro.

Så känner du igen sjögull

Sjögullens blad ser nästan ut som näckrosens. Det som skiljer dem åt är att dessa är mindre och är rundade med vågig kant. Bladen är rödprickiga på undersidan och blommorna är gula och fransiga. Växten blommar under juli och augusti.

Sjögull tycker om långsamma vatten, vilket gör att den oftast finns i sjöar, dammar och vikar. Den växer vanligtvis upp till 1,5 meters djup, men kan finnas upp till 3 meters djup.

Sjögullen kommer från centraleuropa och asien från början, men har använts som trädgårdsväxt i Sverige sedan 1870-talet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.