Barnhälsa i förskolan

I Sigtuna kommun finns ett barnhälsoteam som arbetar tillsammans med förskolornas rektorer och pedagoger.

Två förskolebarn i mössa ute på en förskolegård

Barnhälsa i förskolan

Förskolan har ansvar för att skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barnhälsan är en viktig del för att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling.

Barn- och elevhälsoenhetens arbete

Barn- och elevhälsoenheten är ett verksamhetsstöd till de kommunala och fristående förskolorna, kommunala grundskolor och grundsärskolan. I Sigtuna kommun ska barn- och elevhälsoarbetet främst kännetecknas av ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt för att skapa förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt. Detta innebär en demokratisk gemenskap, där alla barn är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång.

Inom barn- och elevhälsoenheten arbetar specialpedagoger med tidiga och riktade insatser till förskolorna. Arbetet syftar till att tillsammans med pedagogerna bygga lösningar med fokus på barnens kunskap, intresse och resurser. Barn- och elevhälsoenheten arbetar på uppdrag av rektor och bidrar till verksamhetens kvalitetssäkring i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.