Om Skolportalen

Bild av flicka med dator Foto Sigtuna kommunSkolportalen är ett IT-pedagogiskt verktyg som ger eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina egna möjligheter och uppsatta mål.

Informationen mellan lärare och föräldrar är viktig för att alla elever ska känna sig trygga och ges möjlighet att nå kunskapsmålen.
Att använda Internet är idag självklart för barn och unga. Skolportalen är en mötesplats med ett tidsenligt sätt att lära, samarbeta och kommunicera.

Vad är Skolportalen?

Med fokus på lärande ger Skolportalen föräldrar möjlighet att ta del av skolans verksamhet. Skolportalen är en mötesplats för elever, lärare och föräldrar - en digital plattform för delaktighet.

För eleverna är det också ett pedagogiskt IT-verktyg som ger dem möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och uppsatta mål.

Skolportalen finns endast att tillgå för de kommunalt anslutna skolorna (ej friskolor).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan