Silverskattens förskola

Den kommunala förskolan uppe vid Steningehöjdens skola heter Silverskattens förskola.Värmeljus och pärlor

Förskolan startades upp i februari 2012. Förskolan består av sex hemvister och 13 pedagoger som ryms i tre paviljonger.  Vi jobbar "blockvis", lilla blocket och stora blocket. Pärlan och Skattkistan tilllhör det lilla blocket där det går barn i åldern ett till tre år. Skeppet och Piraterna tillhör det stora blocket, där går barn i åldrarna tre till fem år.

Förskolan låter sig inspireras av Reggio Emilias pedagogiska tankar och förhållningssätt med exempelvis reflekterande arbetssätt, barnsyn och miljöns betydelse för barns lärande och utveckling.

Verksamheten har barnets tankar och intressen i fokus och utgår ifrån dessa.
Vi arbetar utifrån ett vägledande arbetsätt  (ICDP) som gynnar barns eget växande och lärande utifrån miljön och omgivningen.

Rektor: Julie Samuel

Arbetslagsledare: Maria Figueroa, Magdalena Norberg

Pedagogista/pedagogisk ledare: Susanne Andersson

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation