Barn undersöker digitala verktyg.

Brage förskola

På förskolan

Välkommen till Brage förskola, om oss, inskolning, aktiviteter under året, utvecklingssamtal

Barn och elevhälsa

Vårt trygghetsarbete, barnhälsan

Hemmet och förskolan

Forum och kanaler för information och dialog, samverkan mellan hem och förskola

Arbetssätt och kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete, hur vi arbetar, pedagogisk plattform och SigVända

Skolportalen - förskola

Våra digitala tjänster inom förskola, lärande, vistelsetider, sjukanmälan och specialkost

Kontakt

Kontakta oss, ansök om plats på förskolan, sjukanmälan, oro och synpunkter, barn- och elevombudsmannen (BEO)

Rektor Annica Norén

Välkommen till Brage förskola

Reggio Emilia filosofin är en del av vår grundidé

Välkommen!

I Sigtuna kommuns förskolor ser vi kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld. Det är inte upptäckten av en sanning utan resultatet av en process som innefattar tolkning och meningsskapande. Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Brage och Ymer förskolor ingår i ett förskoleområde.
Förskolorna ligger geografiskt nära varandra och har arbetat för att skapa en nära samhörighet under en längre period.

Flicka snyter sig.

Frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat behöver du informera förskolan om det via Tempus-appen.

Händer skriver på tangentbord

Skolportalen förskola

Här hittar du som vårdnadshavare länkar som tar dig vidare till våra digitala tjänster i förskolan.

Barn sitter på gräsmattan och plockar maskrosor i en burk

Sommarjourförskola

Här hittar du de kommunala förskolorna som har öppet under veckorna 28-31 sommaren 2024