Brage förskola

Brage förskola är en av tre förskolor och är belägen i centrala Valsta norr om Stockholm. Brage förskola består idag av 8 avdelningar.