Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande och ska bidra till ett stärkt samarbete mellan hem och förskola runt ditt barns lärande.

Våra utvecklingssamtal

Att barnen är trygga och trivs är viktigt för både hem och förskola. Förskolan har i uppdrag att bidra till barnens utveckling och lärande vilket förklaras i läroplanen. Under utvecklingssamtalet reflekterar barnet, vårdnadshavare och pedagoger runt barnets utveckling och lärande samt om barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Utvecklingssamtalet ska bidra till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barnets lärande.

Lärande

Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barnets lärande i projekten på förskolan. Ni kommer att få ta del av fotografier eller film som visar på barnets lärprocesser.

Vi önskar att ni inför samtalet funderar över vilket lärande och vilken utveckling ert barn har visat på/berättat om under det senaste året.

Utvecklingssamtal

Syftet med samtalet/reflektionen är att du som vårdnadshavare ska få en inblick i ditt barns lärande och i pågående lärprocesser. Minst en gång per läsår möter pedagoger vårdnadshavare, med syfte att gestalta verksamheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.