Välkomment till Brage förskola

Vi är Sigtuna kommuns modernaste förskola med innovativa inom- och utomhusmiljöer där bygget präglats utifrån ett miljö och giftfritt synsätt.

Reggio Emilia-filosofin är en del av vår grundidé där vi starkt har fascinerats av Malaguzzis starka tilltro till ständig förändring, rörelse och strävan efter att hela tiden leta efter fler synsätt att uppleva samtiden och barnens utveckling. Barn måste få möjligheten att bli stärkta i sin förmåga att behålla sin naturliga drivkraft att utforska världen – att få möjligheten att möta material och sanningar på olika sätt.

Vi strävar efter att försöka förstå det som finns bortanför det man ser. Till vår hjälp har vi bland annat våra värdeord. Mod, tillåtande och normkreativitet ger pedagogen utmaningen i att inte ”veta vad man ser” utan förstå att vi människor till stor del ”ser det vi vill se” och därigenom förstärker de rådande normsystemen. Alla pedagoger arbetar med dessa värden i möte med olika reflektioner, för att kunna förstå fler synsätt i olika skeenden. Pedagoger från hela enheten möts i olika tvärgrupper där vi skapar en gemensam grund för vår verksamhetsidé.

På Brage förskola är de pedagogiska miljöerna i ständig förändring och utvecklas utifrån barnens tankar, nyfikenhet och frågor. Vi strävar efter att ha en miljö som inbegriper kontraster, material på tillfälligt besök, variation, möjlighet att utforska flera sinnen, material som man inte känner igen där vi hela tiden försöker koppla ihop den digitala och fysiska verkligheten med och fantasin.

Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar!

Rektor Annica Norén

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.